ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - اثر آب در اندازه گیری های چاه پیمایی گاما -گاما و نوترون- نوترون جهت انجام مطالعات ژئوتکنیک

عملیات ژئوتکنیک و انجام مطالعات خاک روش مناسبی در جهت پیشگیری از خطرات زمین لرزه ها، سیلاب ها، حرکات توده ای، فرونشست ها و دیگرحوادث طبیعی می باشد.

 

پیشگیری مطالعات خاک

پیشگیری مطالعات خاک

 

با این حال، در بعضی مناطق امکان نمونه گیری مناسب وجود ندارد و به علت خطای روابط تجربی، استفاده از روش چاه پیمایی یک جایگزین مناسب می باشد.

 

روابط تجربی ، مطالعات خاک ، روش چاه پیمانی

روابط تجربی ، مطالعات خاک ، روش چاه پیمانی

 

 

در مقاله ای با عنوان “اثر آب در اندازه گیری های چاه پیمایی گاما -گاما و نوترون- نوترون جهت انجام مطالعات ژئوتکنیک” به کمک چاه پیمایی گاما -گاما و نوترون- نوترون مقادیر چگالی، تخلخل و واحد های زمین شناسی یک چاه تعیین گردیده است. ضمناً:

  • واحد های زمین شناسی به وسیله تغییرات مقدار نگار گاما به دست آمده است.
  • مقادیر چگالی توسط نگارگاما – گاما محاسبه شده است.
  • مقادیر تخلخل منطقه هم به کمک نگار نوترون – نوترون به دست آمده است.

 

واحد های زمین شناسی ، مقادیر چگالی ، مقادیر تخلخل منطقه

واحد های زمین شناسی ، مقادیر چگالی ، مقادیر تخلخل منطقه

 

 

در ضمن جهت بررسی تأثیر آب بر مقادیر به دست آمده، برداشت چاه پیمایی با آب و بدون آب انجام گردیده است.

 

کلیدواژه‌ها:

مطالعات ژئوتکنیکی، روش های ژئوفیزیک، مطالعات خاک، چاه پیمایی، ژئوتکنیک، اثر آب در اندازه گیری های چاه پیمایی ، گاما -گاما، نوترون – نوترون

عملیات ژئوتکنیک عملیات ژئوتکنیک

 

مقالات مرتبط:

مطالعات خاک یا مطالعات ژئوتکنیک چیست؟ (Site Investigation)

 

کاربرد روش های پاسخ ضربه، لرزه نگاری سطح به عمق و بین گمانه ای در مطالعات ژئوتکنیک، مطالعه موردی: محل احداث مجتمع مسکونی کلارآباد

کاربرد روش های پاسخ ضربه، لرزه نگاری سطح به عمق و بین گمانه ای در مطالعات ژئوتکنیک، مطالعه موردی: محل احداث مجتمع مسکونی کلارآباد

تاثیر مطالعات ژئوتکنیک در مهندسی مجدد خطوط انتقال آب مطالعه موردی خط انتقال آب گناباد

بررسی روش های ژئوفیزیک و کاربرد آن در مطالعات اولیه ژئوتکنیکی درتونل ها و فضاهای زیرزمینی

 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

کنترل طراحی و پایش مجرابند انتهای چاه اجرا شده به روش تزریق پرفشار (جت گروتینگ)

در مقاله زیر در خصوص مطالعه موردی کنترل طراحی و [...]


بیشتر بخوانید

مطالعه تجربی برای افزایش دقت پیش‌بینی قطر ستون جت گروتینگ و کارایی در ماسه

برای انجام آزمایشات میدانی پیرامون مطالعه تجربی برای افزایش دقت [...]


بیشتر بخوانید

تغییر شکل های مشاهده شده و محاسبه شده در روش تاپ دان

روش بالا – پایین (Top-Down) یکی از روش های نوین [...]


بیشتر بخوانید

روش های مختلف اندازه گیری و گزارش مقیاس بزرگی زلزله

به طور کلی دو راه اصلی برای اندازه گیری مقیاس [...]


بیشتر بخوانید
follow our social’s