ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - اثر آب در اندازه گیری های چاه پیمایی گاما -گاما و نوترون- نوترون جهت انجام مطالعات ژئوتکنیک

عملیات ژئوتکنیک و انجام مطالعات خاک روش مناسبی در جهت پیشگیری از خطرات زمین لرزه ها، سیلاب ها، حرکات توده ای، فرونشست ها و دیگرحوادث طبیعی می باشد.

 

پیشگیری مطالعات خاک

پیشگیری مطالعات خاک

 

با این حال، در بعضی مناطق امکان نمونه گیری مناسب وجود ندارد و به علت خطای روابط تجربی، استفاده از روش چاه پیمایی یک جایگزین مناسب می باشد.

 

روابط تجربی ، مطالعات خاک ، روش چاه پیمانی

روابط تجربی ، مطالعات خاک ، روش چاه پیمانی

 

 

در مقاله ای با عنوان “اثر آب در اندازه گیری های چاه پیمایی گاما -گاما و نوترون- نوترون جهت انجام مطالعات ژئوتکنیک” به کمک چاه پیمایی گاما -گاما و نوترون- نوترون مقادیر چگالی، تخلخل و واحد های زمین شناسی یک چاه تعیین گردیده است. ضمناً:

  • واحد های زمین شناسی به وسیله تغییرات مقدار نگار گاما به دست آمده است.
  • مقادیر چگالی توسط نگارگاما – گاما محاسبه شده است.
  • مقادیر تخلخل منطقه هم به کمک نگار نوترون – نوترون به دست آمده است.

 

واحد های زمین شناسی ، مقادیر چگالی ، مقادیر تخلخل منطقه

واحد های زمین شناسی ، مقادیر چگالی ، مقادیر تخلخل منطقه

 

 

در ضمن جهت بررسی تأثیر آب بر مقادیر به دست آمده، برداشت چاه پیمایی با آب و بدون آب انجام گردیده است.

 

کلیدواژه‌ها:

مطالعات ژئوتکنیکی، روش های ژئوفیزیک، مطالعات خاک، چاه پیمایی، ژئوتکنیک، اثر آب در اندازه گیری های چاه پیمایی ، گاما -گاما، نوترون – نوترون

عملیات ژئوتکنیک عملیات ژئوتکنیک

 

مقالات مرتبط:

مطالعات خاک یا مطالعات ژئوتکنیک چیست؟ (Site Investigation)

 

کاربرد روش های پاسخ ضربه، لرزه نگاری سطح به عمق و بین گمانه ای در مطالعات ژئوتکنیک، مطالعه موردی: محل احداث مجتمع مسکونی کلارآباد

کاربرد روش های پاسخ ضربه، لرزه نگاری سطح به عمق و بین گمانه ای در مطالعات ژئوتکنیک، مطالعه موردی: محل احداث مجتمع مسکونی کلارآباد

تاثیر مطالعات ژئوتکنیک در مهندسی مجدد خطوط انتقال آب مطالعه موردی خط انتقال آب گناباد

بررسی روش های ژئوفیزیک و کاربرد آن در مطالعات اولیه ژئوتکنیکی درتونل ها و فضاهای زیرزمینی

 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW چیست ؟ (Multichannel Analysis of Surface Waves)

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW یکی از [...]


بیشتر بخوانید

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید