ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - ارزیابی روش اختلاط عمیق خاک در بهسازی خاک های مساله دار

به منظور بهبود مشخصات مهندسی خاک، کاهش هزینه، کاهش زمان و افزایش طول عمر بهره برداری به طور گسترده از روشهای بهسازی خاک استفاده می گردد. یکی از این روشها، روش اختلاط عمیق خاک (DSM: Deep Soil Mixing) است. در این روش، دوغاب سیمان با خاک مخلوط شده و ستون های سیمانی ایجاد می گردد. این روش بهسازی می تواند در بسیاری از پروژه ها نسبت به روش های قدیمی شمع ریزی، شمع کوبی، تعویض خاک و … بهینه تر باشد.

در مقاله ای با عنوان “ارزیابی روش اختلاط عمیق خاک در بهسازی خاک های مساله دار” روش اختلاط عمقی خاک از منظر دامنه کاربرد برای بهسازی انواع خاکهای مسئله دار ارزیابی شده است. در ضمن محدوده دانه بندی، مشخصات شیمیایی و فیزیکی خاک ها در کنار تأثیر مواد افزودنی تثبیت کننده مختلف در این روش بر روی بهسازی انواع خاک ها مورد بررسی واقع شده است.

  • اقتصادی بودن این روش در مقایسه با روش های مشابه بهسازی
  • هزینه تجهیز کارگاه بسیار پایین در مقایسه با روش‌های مشابه نظیر تراکم دینامیکی یا اجرای شمع
  • کاهش نفوذپذیری خاک
  • افزایش مقاومت خاک
  • کاهش نشست خاک بر اثر سربار
  • جلوگیری از روانگرایی

 

کلیدواژه‌ها:

بهسازی خاک ، پایدارسازی گودها عمیق ، بهسازی به روش اختلاط عمیق ، تزریق پرفشار ، روش تزریق با فشار بالا و اختلاط در عمق ، ستون های اختلاط عمیق ، ژئوتکنیک ،روش جت گروتینگ و اختلاط عمیق ، تزریق با فشار بالا

 

مقالات مرتبط:

تزریق پر فشار یا جت گروتینگ چیست؟ (Jet Grouting)

اختلاط عمیق خاک یا DSM چیست؟ (Deep Soil Mixing)

بررسی پارامترهای موثر بر مقاومت نمونه های اخذ شده از ستون های جت گروتینگ

روشهای ارزیابی قطر ستون های ساخته شده به روش جت گروتینگ (تزریق پرفشار)

بررسی روش جت گروتینگ و چگونگی نقش آن دربهسازی خاک

بررسی و مقایسه دو روش تزریق با فشار بالا (Jet Grouting) و اختلاط در عمق (DSM) در بهسازی های عمیق

مدلسازی عددی بهسازی به روش جت گروتینگ در سایت اسکله بندرانزلی

تأثیر اختلاط عمیق خاک بر روی ظرفیت باربری و نشست خاک ریزدانه

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW چیست ؟ (Multichannel Analysis of Surface Waves)

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW یکی از [...]


بیشتر بخوانید

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید