ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - ارزیابی پارامترهای موثر درالگوی گودبرداری عمیق شهری و انتخاب الگوی بهینه با استفاده از روش تصمیم گیری فازی

افزایش جمعیت و کمبود زمین و در ضمن گرانی زمین موجب افزایش عمق گودبرداری ها گردیده است. در مناطق شهری به علت وجود ساختمان های همسایه، نیاز به گودبرداری قائم (گودبرداری عمیق) می باشد.

در مقاله ای با عنوان “ارزیابی پارامترهای موثر درالگوی گودبرداری عمیق شهری و انتخاب الگوی بهینه با استفاده از روش تصمیم گیری فازی” عوامل مؤثر بر گودبرداری های عمیق شهری با استفاده از روش های فازی مورد بررسی قرار گرفته است.

در این تحقیق با انتخاب جامعه آماری مناسب و بررسی مطالعات میدانی تعدادی از پروژه ها با تکمیل پرسشنامه و انجام مصاحبه با برخی از متخصصان درحوزه گودبرداری و ژئوتکنیک به رتبه بندی معیارهای موثر در انتخاب الگوی بهینه با تکنیک FAHP در نرم افزار و با استفاده از روش TOPSIS-FUZZY  به اولویت بندی پرداخته شده است.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که زمان اجرای روش اجرای از بالا به پایین (Top-Down) در حدود 50 تا 75 درصد روش های میخکوبی (نیلینگ Nailing)، مهاری (انکراژ Anchorage)، سازه نگهبان خرپایی و … می باشد.

بر اساس نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، بیشترین تاثیرات بر انتخاب روش گودبرداری مربوط به

  • جنس خاک با وزن % 29،
  • عمق گودبرداری با وزن 28 %،
  • سطح آب زیر زمینی با وزن %14،
  • مسائل حقوقی با وزن %12،
  • اهمیت سازه های اطراف با وزن %11،
  • ابعاد زمین با وزن %5

می باشد.

بر اساس یافته های تحقیق با استفاده از روش تصمیم گیری فازی، ساخت بالا – پائین دارای اولویت اول، انکراژ، نیلینگ، مهارمتقابل و خرپا در اولویت های بعدی قرار دارند.

 

کلیدواژه‌ها:

گودبرداری عمیق ، پایدارسازی گودهای عمیق ، ساخت بالا – پائین (تاپ دان) ، انکراژ ، نیلینگ، مهارمتقابل (استرات) ، سازه نگهبان خرپا

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید

ابزار دقیق در مهندسی ژئوتکنیک (Instruments in geotechnical engineering)

ابزار دقیق در مهندسی ژئوتکنیک (Instruments in geotechnical engineering) ابزار [...]


بیشتر بخوانید