ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - بررسی پارامترهای موثر بر مقاومت نمونه های اخذ شده از ستون های سیستم جت گروتینگ

روش تزریق با فشار بالا (جت گروتینگ ، Jet Grouting) یکی از روشهای پر کاربرد جهت بهسازی خاک های مسئله دار می باشد. بنابراین جهت طراحی دقیق و نزدیک به واقع نیاز به شناخت هر چه بیشتر ویژگی های مهندسی این روش می باشد.

اساسی ترین مشخصه ستونهای جت گروتینگ، مقاومت فشاری محصور نشده است که به منظور محاسبه این مشخصه، آزمایش بر روی نمونه های برجای ریخته شده در قالب یا نمونه های کرگیری شده انجام می گیرد.

در مقاله ای با عنوان “بررسی پارامترهای مؤثر بر مقاومت نمونه های اخذ شده از ستون های سیستم جت گروتینگ” عوامل تأثیرگذار بر مقاومت نمونه های اخذ شده از ستون های جت گروتینگ بررسی گردیده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که :

نوع خاک مهم ترین عامل مؤثر در مقاومت نمونه های جت گروتینگ می باشد.

متغیرهای دیگر مانند :

  • نسبت آب به سیمان
  • زمان
  • درصد سیمان

نیز عوامل دیگری هستند که در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

 

کلیدواژه‌ها:

بهسازی خاک ، پایدارسازی گودها عمیق ، بهسازی به روش اختلاط عمیق ، تزریق پرفشار ، روش تزریق با فشار بالا و اختلاط در عمق ، سیستم جت گروتینگ ، ژئوتکنیک ،روش جت گروتینگ و اختلاط عمیق ، تزریق با فشار بالا

 

مقالات مرتبط:

تزریق پر فشار یا جت گروتینگ چیست؟ (Jet Grouting)

اختلاط عمیق خاک یا DSM چیست؟ (Deep Soil Mixing)

بررسی و مقایسه دو روش تزریق با فشار بالا (Jet Grouting) و اختلاط در عمق (DSM) در بهسازی های عمیق

روشهای ارزیابی قطر ستون های ساخته شده به روش جت گروتینگ (تزریق پرفشار)

بررسی روش جت گروتینگ و چگونگی نقش آن دربهسازی خاک

ارزیابی روش اختلاط عمیق خاک در بهسازی خاکهای مساله دار

مدلسازی عددی بهسازی به روش جت گروتینگ در سایت اسکله بندرانزلی

تأثیر اختلاط عمیق خاک بر روی ظرفیت باربری و نشست خاک ریزدانه

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW چیست ؟ (Multichannel Analysis of Surface Waves)

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW یکی از [...]


بیشتر بخوانید

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید