ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - انتخاب روش بهینه پیش بارگذاری جهت احداث مخازن ذخیره فرآورده های نفتی

تأسیسات نفتی مانند مخازن ذخیره فرآورده های نفتی به علت عمر بهره برداری بالا، حساسیت زیادی نسبت به نشست های تحکیمی دارند. از طرفی با توجه به وجود خاک های ریزدانه و سست در مناطق ساحلی کشور، اصلاح خاک جهت کاهش نشست و افزایش ظرفیت باربری  اجتناب ناپذیر است. یکی از روش های بهسازی چنین خاک هایی، روش پیش بارگذاری می باشد که دارای انواع زیر است:

 

سه روش پیش بارگذاری

سه روش پیش بارگذاری

 

 

در مقاله ای با عنوان “انتخاب روش بهینه پیش بارگذاری جهت احداث مخازن ذخیره فرآورده های نفتی” با مروری بر روش های:

  • پیش بارگذاری با خاک و زهکش های قائم
  • پیش بارگذاری با خلاء
  • پیش بارگذاری با آب

روش بهینه پیش بارگذاری جهت احداث مخازن ذخیره فرآورده های نفتی را با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) که یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره می باشد، بیان کرده است و گزینه مطلوب برای این قبیل پروژه ها در نواحی دارای خاک های سست و ریزدانه را معرفی کرده است.

 

کلیدواژه‌ها:

پیش بارگذاری، انتخاب روش بهینه پیش بارگذاری ،تحکیم، تحلیل سلسله مراتب (AHP)، مخازن ذخیره فرآورده های نفتی ، زهکشهای پیش ساخته، نشست تحکیمی، مدلسازی عددی، مخازن انبارنفت

 

مقالات مرتبط:

پیش بارگذاری چیست؟ (fill surcharge preloading method)

تحکیم بستر مخازن نفتی پالایشگاه آبادان به روش پیش بارگذاری

بررسی روش پیش بارگذاری در بهسازی خاک های نرم

تخمین پارامترهای طراحی ژیوتکنیکی خاک بهسازی شده به روش پیش بارگذاری بااستفاده از نتایج ابزارگذاری و روش عددی- مطالعه موردی

الگویی از طراحی بهینه عملیات پیش بارگذاری به همراه زهکش های قائم ماسه ای

مقایسه نشست های اولیه و نتایج ابزار دقیق درپروژه بهسازی خاک به روش پیش بارگذاری بااستفاده ازروش عددی

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW چیست ؟ (Multichannel Analysis of Surface Waves)

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW یکی از [...]


بیشتر بخوانید

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید