ایستاسازه
En Ar

خانه - ویدئو - انیمیشن بهسازی خاک به روش جت گروتینگ

یکی از روش های بهسازی خاک، روش تزریق پر فشار یا جت گروتینگ می باشد. این روش که برای نخستین بار در ژاپن به کار برده شد، از راهکارهای نوین بهسازی خاک جهت بهبود و افزایش معیارها و پارامترهای مقاومتی خاک می باشد. عمده مشکلات و چالش هایی که سبب می گردند تا خاک محل پروژه نیاز به بهسازی داشته باشد، به سه دسته مشکل روانگرایی و حضور مؤثر و قابل توجه آب، مشکل ظرفیت باربری و مشکل نشست سازه تقسیم بندی می گردد. این روش برای حل هر سه نوع چالش فوق الذکر قابل استفاده می باشد.

در این روش، ابتدا گمانه با قطر مشخص (تقریباً 76 الی 110 میلی متر) تا عمق مورد نظر طراحی، به روش دورانی و همراه با فشار آب (20 بار) حفر می گردد. سپس دوغاب سیمان به همراه آب و هوای فشرده تحت فشار بسیار بالای 250 تا 700 بار و با سرعت زیاد (بیش از 100 متر بر ثانیه) از نازل انتهای میله حفاری خارج شده و همزمان با دوران میله حفاری، خاک اطراف محل خروج مخلوط آب و سیمان تخریب گشته و با آن آمیخته می شود. این عملکرد باعث ایجاد ستونی با مقاومت بالا از جنس خاک سیمانته شده می گردد. به عبارت دیگر این روش، ساختار سست و ضعیف قبلی خاک را دگرگون کرده و با تغییر وضع موجود، ساختار خاک و پارامترهای مقاومتی آن را بهبود می بخشد. زیرا ستون های خاک – سیمان ایجاد شده دارای مقاومتی بالا، تغییرشکل پذیری اندک و نفوذپذیری پایین هستند.

به طور معمول، سه شیوه کلی جهت اجرای روش جت گروتینگ یا تزریق پر فشار وجود دارد که بر اساس تعداد سیال ­های مورد استفاده، تقسیم ­بندی می ­شوند. این سه روش عبارتند از سیستم تک سیال، دو سیال و سه سیال. انتخاب بهترین روش عموماً به نوع خاک، خواص فیزیکی و نوع کاربرد مورد انتظار از توده خاک سیمان بستگی دارد.

انیمیشن بهسازی خاک به روش جت گروتینگ

یکی از روش های بهسازی خاک، روش تزریق پر فشار یا جت گروتینگ می باشد. این روش که برای نخستین بار در ژاپن به کار برده شد، از راهکارهای نوین بهسازی خاک جهت بهبود و افزایش معیارها و پارامترهای مقاومتی خاک می باشد. عمده مشکلات و چالش هایی که سبب می گردند تا خاک محل پروژه نیاز به بهسازی داشته باشد، به سه دسته مشکل روانگرایی و حضور مؤثر و قابل توجه آب، مشکل ظرفیت باربری و مشکل نشست سازه تقسیم بندی می گردد. این روش برای حل هر سه نوع چالش فوق الذکر قابل استفاده می باشد.

در این روش، ابتدا گمانه با قطر مشخص (تقریباً 76 الی 110 میلی متر) تا عمق مورد نظر طراحی، به روش دورانی و همراه با فشار آب (20 بار) حفر می گردد. سپس دوغاب سیمان به همراه آب و هوای فشرده تحت فشار بسیار بالای 250 تا 700 بار و با سرعت زیاد (بیش از 100 متر بر ثانیه) از نازل انتهای میله حفاری خارج شده و همزمان با دوران میله حفاری، خاک اطراف محل خروج مخلوط آب و سیمان تخریب گشته و با آن آمیخته می شود. این عملکرد باعث ایجاد ستونی با مقاومت بالا از جنس خاک سیمانته شده می گردد. به عبارت دیگر این روش، ساختار سست و ضعیف قبلی خاک را دگرگون کرده و با تغییر وضع موجود، ساختار خاک و پارامترهای مقاومتی آن را بهبود می بخشد. زیرا ستون های خاک – سیمان ایجاد شده دارای مقاومتی بالا، تغییرشکل پذیری اندک و نفوذپذیری پایین هستند.

به طور معمول، سه شیوه کلی جهت اجرای روش جت گروتینگ یا تزریق پر فشار وجود دارد که بر اساس تعداد سیال ­های مورد استفاده، تقسیم ­بندی می ­شوند. این سه روش عبارتند از سیستم تک سیال، دو سیال و سه سیال. انتخاب بهترین روش عموماً به نوع خاک، خواص فیزیکی و نوع کاربرد مورد انتظار از توده خاک سیمان بستگی دارد.

جدیدترین ویدیوها

پروژه ظفر – دلیری

رمپ و جمع آوری رمپ در گودبرداری عمیق – رگلاژ کف گود

پروژه فونیکس – پایدارسازی گود به روش مهار متقابل (استرات) و نیلینگ

پشت صحنه ساخت تیزر گودبرداری و پایدارسازی گود عمیق – ایستاسازه