ایستاسازه
En Ar

خانه - ویدئو - انیمیشن روش اجرای تاپ دان در تونل های زیرزمینی

از روش بالا – پایین (تاپ – دان) علاوه بر اینکه می توان در پروژه های گودبرداری ساختمانی استفاده نمود، می توان از تاپ دان در تونل ها و فضاهای زیر زمینی همچون زیرگذرها و تقاطع های غیر همسطح، تونل ها و ایستگاه های مترو و پارکینگ های طبقاتی نیز می توان بهره جست.

برای اجرای تاپ دان در تونل ها ابتدا می بایست با اجرای دیوار دیافراگمی دور تا دور محیط پروژه، فشار جانبی خاک را کنترل نمود. در این روش ابتدا متناسب با پنل های طراحی شده و عرض در نظر گرفته شده برای آنها در راستای هر دیواره، دستگاه حفاری به صورت یک در میان اقدام به پنل برداری تا تراز مورد نظر می نماید. سپس سبد آرماتورهای بافته شده در محل مورد نظر جای گذاری شده و کل حجم پنل برداشته شده با بتن پر می گردد. این فرآیند تا پوشاندن کل محیط پروژه و تکمیل دیوار یکپارچه دیافراگمی ادامه می یابد.

روند گام به گام اجرای دیوار دیافراگمی برای اجرای ستون ها یا به بیان بهتر شمع های پروژه نیز انجام می پذیرد. با تکمیل اجرای عناصر باربر قائم و همراه با مدیریت و راهبری ترافیک مسیرهای مواصلاتی، سقف دال تونل یا زیرگذر اجرا می گردد. پس از آن، با پیشرفت عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک از محدوده زیر دال، اجرای اعضای افقی سیستم مهار متقابل از طریق اتصال به شمع های اجرا شده، در دستور کار قرار می گیرد. سپس اجرای دال بتنی کف معبر انجام می گردد. با یکپارچه شدن سیستم پایدارسازی پروژه، اعضای افقی سیستم مهار متقابل برچیده می شود. روند عملیات اجرایی فوق الذکر به طور مشابه برای سایر بخش های پروژه زیر زمینی همچون مسیر رفت و برگشت تونل یا مترو یا زیرگذر و … تکرار می گردد تا عملیات کامل اجرایی پروژه به اتمام برسد.

انیمیشن روش اجرای تاپ دان در تونل های زیرزمینی

از روش بالا – پایین (تاپ – دان) علاوه بر اینکه می توان در پروژه های گودبرداری ساختمانی استفاده نمود، می توان از تاپ دان در تونل ها و فضاهای زیر زمینی همچون زیرگذرها و تقاطع های غیر همسطح، تونل ها و ایستگاه های مترو و پارکینگ های طبقاتی نیز می توان بهره جست.

برای اجرای تاپ دان در تونل ها ابتدا می بایست با اجرای دیوار دیافراگمی دور تا دور محیط پروژه، فشار جانبی خاک را کنترل نمود. در این روش ابتدا متناسب با پنل های طراحی شده و عرض در نظر گرفته شده برای آنها در راستای هر دیواره، دستگاه حفاری به صورت یک در میان اقدام به پنل برداری تا تراز مورد نظر می نماید. سپس سبد آرماتورهای بافته شده در محل مورد نظر جای گذاری شده و کل حجم پنل برداشته شده با بتن پر می گردد. این فرآیند تا پوشاندن کل محیط پروژه و تکمیل دیوار یکپارچه دیافراگمی ادامه می یابد.

روند گام به گام اجرای دیوار دیافراگمی برای اجرای ستون ها یا به بیان بهتر شمع های پروژه نیز انجام می پذیرد. با تکمیل اجرای عناصر باربر قائم و همراه با مدیریت و راهبری ترافیک مسیرهای مواصلاتی، سقف دال تونل یا زیرگذر اجرا می گردد. پس از آن، با پیشرفت عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک از محدوده زیر دال، اجرای اعضای افقی سیستم مهار متقابل از طریق اتصال به شمع های اجرا شده، در دستور کار قرار می گیرد. سپس اجرای دال بتنی کف معبر انجام می گردد. با یکپارچه شدن سیستم پایدارسازی پروژه، اعضای افقی سیستم مهار متقابل برچیده می شود. روند عملیات اجرایی فوق الذکر به طور مشابه برای سایر بخش های پروژه زیر زمینی همچون مسیر رفت و برگشت تونل یا مترو یا زیرگذر و … تکرار می گردد تا عملیات کامل اجرایی پروژه به اتمام برسد.

جدیدترین ویدیوها

پشت صحنه ساخت تیزر گودبرداری و پایدارسازی گود عمیق – ایستاسازه

پروژه یوسف آباد – ساخت سولجر و نصب سازه دیوار برلنی

ایستا سازه : تجربه،تخصص،امنيت در پایدارسازی گود

ایستاسازه : مشاور و مجری پایدارسازی گودهای عمیق و بهسازی خاک