ایستاسازه
En Ar

خانه - ویدئو - ایستاسازه : مشاور و مجری پایدارسازی گودهای عمیق و بهسازی خاک

شرکت عمرانی و مهندسی ایستا سازه سوابق درخشانی در زمینه طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره گودهای عمیق و روش های اصلاح و بهسازی خاک را دارا می باشد. افزون بر این، ارائه مشاوره ژئوتکنیک و انجام مطالعات ژئوتکنیک و مهندسی پی از دیگر خدمات این مجموعه می باشد. این شرکت خدمات مهندسی خود را متناسب با نیاز کارفرمایان محترم و شرح خدمات درخواستی آنان در زمینه پایدارسازی گودهای عمیق و بهسازی خاک ارائه می دهد.

انجام عملیات پایدارسازی دیواره های گودهای عمیق با خاکبرداری و پنل برداری دیواره ها آغاز می شود. در این مرحله با استفاده از ماشین آلاتی همچون بیل مکانیکی یا لودر، حجم خاک مقابل دیواره ها بر اساس محدوده خط پروژه که پیش تر توسط نقشه بردار مشخص می گردد، برداشته می شود. سپس با انجام رگلاژ و مش بندی توسط اکیپ اجرایی، بتن پاشی (شاتکریت) با استفاده از دستگاه از شاتکریت انجام می شود. اختلاط مصالح مورد نیاز همچون ماسه و سیمان و آب انجام می گردد و از طریق نیروی پیش برنده کمپرسور باد و به وسیله شلنگ های مخصوص به محل مورد نظر در پای دیواره منتقل می گردد.

استفاده از روش های میخ کوبی (نیلینگ) و مهارگذاری (انکراژ) جهت پایدارسازی دیواره های گودهای عمیق شهری بسیار رایج و متداول می باشد. از این رو، پس از اجرای دیواره شاتکریتی، حفاری گمانه های عناصر تسلیح میخ (نیل) و مهاری (انکر) با استفاده از دستگاه حفاری دریل واگن در دستور کار قرار می گیرد. پس از بافت نیل و استرند بر اساس طول طراحی، نصب و جای گذاری آنها در محل گمانه های مورد نظر حفر شده صورت می پذیرد. در انتها با استفاده از دستگاه تزریق که شامل دو میکسر اولیه و ثانویه می باشد، عملیات تزریق دوغاب گمانه ها انجام می شود.

با توجه به تفاوت عملکردی عناصر نیل (میخ)، انکر (مهاری)، می بایست پس از گیرش دوغاب تزریق شده در گمانه ها، کشش انکرهای چند رشته مطابق دستورالعمل های موجود در دستور کار قرار گیرد. این فرآیند با استفاده از جک کشش هیدرولیکی و با استفاده از گیج های اندازه گیری مخصوص انجام می شود.

ایستاسازه : مشاور و مجری پایدارسازی گودهای عمیق و بهسازی خاک

شرکت عمرانی و مهندسی ایستا سازه سوابق درخشانی در زمینه طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره گودهای عمیق و روش های اصلاح و بهسازی خاک را دارا می باشد. افزون بر این، ارائه مشاوره ژئوتکنیک و انجام مطالعات ژئوتکنیک و مهندسی پی از دیگر خدمات این مجموعه می باشد. این شرکت خدمات مهندسی خود را متناسب با نیاز کارفرمایان محترم و شرح خدمات درخواستی آنان در زمینه پایدارسازی گودهای عمیق و بهسازی خاک ارائه می دهد.

انجام عملیات پایدارسازی دیواره های گودهای عمیق با خاکبرداری و پنل برداری دیواره ها آغاز می شود. در این مرحله با استفاده از ماشین آلاتی همچون بیل مکانیکی یا لودر، حجم خاک مقابل دیواره ها بر اساس محدوده خط پروژه که پیش تر توسط نقشه بردار مشخص می گردد، برداشته می شود. سپس با انجام رگلاژ و مش بندی توسط اکیپ اجرایی، بتن پاشی (شاتکریت) با استفاده از دستگاه از شاتکریت انجام می شود. اختلاط مصالح مورد نیاز همچون ماسه و سیمان و آب انجام می گردد و از طریق نیروی پیش برنده کمپرسور باد و به وسیله شلنگ های مخصوص به محل مورد نظر در پای دیواره منتقل می گردد.

استفاده از روش های میخ کوبی (نیلینگ) و مهارگذاری (انکراژ) جهت پایدارسازی دیواره های گودهای عمیق شهری بسیار رایج و متداول می باشد. از این رو، پس از اجرای دیواره شاتکریتی، حفاری گمانه های عناصر تسلیح میخ (نیل) و مهاری (انکر) با استفاده از دستگاه حفاری دریل واگن در دستور کار قرار می گیرد. پس از بافت نیل و استرند بر اساس طول طراحی، نصب و جای گذاری آنها در محل گمانه های مورد نظر حفر شده صورت می پذیرد. در انتها با استفاده از دستگاه تزریق که شامل دو میکسر اولیه و ثانویه می باشد، عملیات تزریق دوغاب گمانه ها انجام می شود.

با توجه به تفاوت عملکردی عناصر نیل (میخ)، انکر (مهاری)، می بایست پس از گیرش دوغاب تزریق شده در گمانه ها، کشش انکرهای چند رشته مطابق دستورالعمل های موجود در دستور کار قرار گیرد. این فرآیند با استفاده از جک کشش هیدرولیکی و با استفاده از گیج های اندازه گیری مخصوص انجام می شود.

جدیدترین ویدیوها

پشت صحنه ساخت تیزر گودبرداری و پایدارسازی گود عمیق – ایستاسازه

پروژه یوسف آباد – ساخت سولجر و نصب سازه دیوار برلنی

ایستا سازه : تجربه،تخصص،امنيت در پایدارسازی گود

ایستاسازه : مشاور و مجری پایدارسازی گودهای عمیق و بهسازی خاک