ایستاسازه
En Ar

خانه - ویدئو - ایستا سازه : تجربه،تخصص،امنيت در پایدارسازی گود

یکی از وجوه متمایز عملیات اجرایی پروژه های پایدارسازی گود و گودبرداری شهری با سایر عملیات اجرایی در پروژه های عمرانی، ریسک و خطرات بسیار بالای آن به علت پیشروی عملیات در جهت عمق زمین از تراز مبنای عوارض مجاور می باشد. شاید بتوان خطرهای ناشی از عملیات گودبرداری و موارد ایمنی مربوط به آن را به سه دسته عمده زیر تقسیم بندی نمود:

  • ایمنی نیروی انسانی حاضر در محدوده گود و عابران و وسایل نقلیه در مقابل حوادث احتمالی به ویژه خطر ریزش دیواره های گود
  • خطر آسیب دیدگی و تخریب ساختمان های مجاور دیواره های گود در اثر پیشروی عملیات گودبرداری
  • خطر آسیب دیدگی تأسیسات و شریان های حیاتی شهری همچون لوله های آب، فاضلاب، برق و گاز در اثر پیشروی عملیات گودبرداری

از این رو، داشتن تجربه کافی در انجام عملیات گودبرداری و اجرای روش های مختلف پایدارسازی دیواره های گود همچون میخ کوبی (نیلینگ)، مهارگذاری (انکراژ)، سازه نگهبان خرپایی، مهار متقابل (استرات)، ساخت از بالا به پایین (تاپ – دان)، دیوار برلنی، دیوار دیافراگمی و شیب دار یا پلکانی (برم دار) یکی از موارد مهم و اساسی در انتخاب پیمانکار پایدارسازی مجرب و دارای صلاحیت در پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری می باشد.

از سوی دیگر، مهندسین و عوامل اجرایی پیمانکار پایدارسازی می بایست آشنایی و دانش فنی و اجرایی لازم در به کارگیری روش های متنوع پایدارسازی و به بیان بهتر تخصص لازم برای انجام عملیات پایدارسازی دیواره های گود را داشته باشند. شرکت عمرانی و مهندسی ایستا سازه همواره کوشیده است تا با به کارگیری نیروهای متخصص و مجرب اعم از عوامل مهندسی دفتر فنی و طراحی و همچنین مهندسین اجرایی و استفاده از اکیپ های اجرایی آموزش دیده و دارای سابقه اجرایی کافی در پروژه های گودبرداری و پایدارسازی دیواره های گود، پروژه های خود را به بهترین نحو ممکن به انجام رسانده و ایمنی و امنیت لازم را برای کارفرمایان محترم به ارمغان آورد.

ایستا سازه : تجربه،تخصص،امنيت در پایدارسازی گود

یکی از وجوه متمایز عملیات اجرایی پروژه های پایدارسازی گود و گودبرداری شهری با سایر عملیات اجرایی در پروژه های عمرانی، ریسک و خطرات بسیار بالای آن به علت پیشروی عملیات در جهت عمق زمین از تراز مبنای عوارض مجاور می باشد. شاید بتوان خطرهای ناشی از عملیات گودبرداری و موارد ایمنی مربوط به آن را به سه دسته عمده زیر تقسیم بندی نمود:

  • ایمنی نیروی انسانی حاضر در محدوده گود و عابران و وسایل نقلیه در مقابل حوادث احتمالی به ویژه خطر ریزش دیواره های گود
  • خطر آسیب دیدگی و تخریب ساختمان های مجاور دیواره های گود در اثر پیشروی عملیات گودبرداری
  • خطر آسیب دیدگی تأسیسات و شریان های حیاتی شهری همچون لوله های آب، فاضلاب، برق و گاز در اثر پیشروی عملیات گودبرداری

از این رو، داشتن تجربه کافی در انجام عملیات گودبرداری و اجرای روش های مختلف پایدارسازی دیواره های گود همچون میخ کوبی (نیلینگ)، مهارگذاری (انکراژ)، سازه نگهبان خرپایی، مهار متقابل (استرات)، ساخت از بالا به پایین (تاپ – دان)، دیوار برلنی، دیوار دیافراگمی و شیب دار یا پلکانی (برم دار) یکی از موارد مهم و اساسی در انتخاب پیمانکار پایدارسازی مجرب و دارای صلاحیت در پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری می باشد.

از سوی دیگر، مهندسین و عوامل اجرایی پیمانکار پایدارسازی می بایست آشنایی و دانش فنی و اجرایی لازم در به کارگیری روش های متنوع پایدارسازی و به بیان بهتر تخصص لازم برای انجام عملیات پایدارسازی دیواره های گود را داشته باشند. شرکت عمرانی و مهندسی ایستا سازه همواره کوشیده است تا با به کارگیری نیروهای متخصص و مجرب اعم از عوامل مهندسی دفتر فنی و طراحی و همچنین مهندسین اجرایی و استفاده از اکیپ های اجرایی آموزش دیده و دارای سابقه اجرایی کافی در پروژه های گودبرداری و پایدارسازی دیواره های گود، پروژه های خود را به بهترین نحو ممکن به انجام رسانده و ایمنی و امنیت لازم را برای کارفرمایان محترم به ارمغان آورد.

جدیدترین ویدیوها

پروژه ظفر – دلیری

رمپ و جمع آوری رمپ در گودبرداری عمیق – رگلاژ کف گود

پروژه فونیکس – پایدارسازی گود به روش مهار متقابل (استرات) و نیلینگ

پشت صحنه ساخت تیزر گودبرداری و پایدارسازی گود عمیق – ایستاسازه