ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - بررسی اثر تداخل تنش در سازه های مجاور میان مرتبه با در نظر گرفتن اجرای میکروپایل

با افزایش جمعیت و نیاز به زمین های بیشتر جهت ساخت و ساز، نیاز به اصلاح خواص زمین های سست و مسئله دار بیشتر می گردد.  یکی از روش های بهسازی خاک ها، استفاده از شمع های کوچک به نام میکروپایل (Micropile) می باشد. (اثر تداخل تنش در اجرای میکروپایل)

در پژوهشی با عنوان “بررسی اثر تداخل تنش در سازه های مجاور میان مرتبه با در نظر گرفتن اجرای میکروپایل” تداخل تنش ریزشمع های سازه های مجاور بررسی گردیده است. بدین منظور با استفاده از نرم افزار اجزای محدود Plaxis 2D (پلکسیس 2 بعدی) تغییرات نسبت تداخل تنش و تغییرات نسبت تداخل نشست و تغییر پارامترهایی از قبیل طول میکروپایل، عرض پی، فاصله پی ها از یکدیگر و نوع خاک مورد بررسی قرار گرفته است.

عرض پی های مورد بررسی بر روی 2 لایه خاک، 4 الی 12 متر بوده است. پی ها در عمق 5/1 متری از سطح زمین قرار داشته اند. ریزشمع ها با طول های مختلف از لایه ضعیف عبور کرده و داخل لایه قوی گردیده اند. نتیجه گزارش شده توسط این مقاله بدین صورت است که: با افزایش عرض پی، طول ریزشمع و نسبت فاصله به عرض پی در دو نوع خاک ماسه ای سست و رسی ضریب تداخل تنش و نشست کاهش می یابد و این تغییر کاهش در خاک ماسه ای بیشتر از خاک رس می باشد، به طوری که تداخل تنش از بین رفته و هر پی به صورت مستقل و تنها عمل می کند.

 

کلیدواژه‌ها:

تداخل تنش، میکروپایل، خاک های ماسه ای ، تراکم پایین، نشست پذیری، ظرفیت باربری

 

مقالات مرتبط:

ریزشمع یا میکروپایل چیست؟ (Micropile & Underpinning)

بررسی اثر استفاده از میکروپایل بر روی ظرفیت باربری پی و کنترل نشست خاک

بررسی رفتار لرزه ای میکروپایل ها در بهسازی خاک

بررسی رفتار میکروپایلها در خاکهای دانه ای با استفاده از مدل سازی فیزیکی آزمایشگاهی

بررسی رفتار استاتیکی میکروپایل ها در مجاورت آب

بررسی عملکرد سیستم میکروپایل در خاکهای با پتانسیل تورم

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW چیست ؟ (Multichannel Analysis of Surface Waves)

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW یکی از [...]


بیشتر بخوانید

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید