ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - بررسی تاثیر عمق و فاصله شمع کمکی از لبه ی گود در مهارسازی از راس سیستم دیوار برلنی

یکی از معضلات حال حاضر مهندسین، استفاده از فضای زیر زمین است که با توجه به خطرات ناشی از گودبرداری تمهیدات ویژه ای جهت این کار نیاز است. یکی  از روش های مناسب جهت پایدارسازی گودها، روش دیوار برلنی است که متشکل از شمع و مهار افقی است. یک ایده پیشنهادی جهت جلوگیری از رفتار طره ای شمع ها، مهار کردن رأس بالایی شمع های نگهبان دیوار برلنی توسط شمع کمکی پشت گود می باشد. در پژوهشی با عنوان “بررسی تاثیر عمق و فاصله شمع کمکی از لبه ی گود در مهارسازی از راس سیستم دیوار برلنی” در خاکی دو لایه تأثیر عمق و فاصله شمع کمکی از لبه گود بر جابه جایی دیواره گود و تغییر شکل آن، مورد بررسی قرار گرفته است.

 

جابه جایی دیواره گود , تغییر شکل دیواره گود

 

نتایج این تحقیق( مهارسازی از راس سیستم دیوار برلنی ) با استفاده از شبیه سازی های صورت گرفته با مدل رفتاری خاک سخت شونده توسط نرم افزار اجزای محدود Plaxis 2D  به صورت زیر گزارش گردیده است:

 

با استفاده از شبیه سازی های صورت گرفته با مدل رفتاری خاک سخت شونده توسط نرم افزار اجزای محدود Plaxis 2D

 

کلیدواژه‌ها:

دیوار برلنی، مهارسازی از راس، پایدارسازی گودبرداری ها، تحلیل عددی، روش اجزای محدود ، انکراژ ، مهارگذاری

 

مقالات مرتبط:

دیوار برلنی یا دیوار سولجر پایل چیست؟ (Berlin wall – Soldier Pile and Lagging System)

نیلینگ یا میخ کوبی دیواره چیست؟ (Soil Nailing)

انکراژ یا مهارگذاری خاک چیست؟ (Soil Anchorage)

تحلیل و بررسی فاصله و ابعاد شمع های فولادی بر تغییر شکلهای گودبرداری در آبرفت درشت دانه به روش دیوار برلنی با استفاده از روش عددی

ارزیابی تغییرمکانهای ناشی از گودبرداری حین اجرا و دوره بهره برداری در روشهای میخ کوبی خاک، مهارگذاری و دیوار برلنی

آنالیز حساسیت دیوار برلنی و تعیین پارامترهای مختلف تاثیر گذار بر رفتار دیوار

تحلیل و بررسی تغییر شکل های گودبرداری نگهداری شده به وسیله دیوار برلنی

ارائه یک طرح بهینه از سیستم های نگهدارنده گودبرداری ها در خاک رس (سیستم مرکب دیوار برلنی و نیلینگ پیش تنیده)

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید

ابزار دقیق در مهندسی ژئوتکنیک (Instruments in geotechnical engineering)

ابزار دقیق در مهندسی ژئوتکنیک (Instruments in geotechnical engineering) ابزار [...]


بیشتر بخوانید