ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - بررسی رفتار استاتیکی میکروپایل ها در مجاورت آب

به شمع های با قطر کمتر از 300 میلیمتر که غالباً توسط تسلیح فولادی و تزریق با فشار بالای دوغاب سیمان اجرا می گردند، ریزشمع (میکروپایل) اطلاق می گردد. یکی از ویژگی های میکروپایل قابلیت اجرا در شرایط وجود آب زیرزمینی است. در مناطق با سطح آب زیرزمینی بالا، حفاری های با قطر بزرگ جهت اجرای شمع های بتنی نیازمند تخلیه آب و پایدارسازی جدار چاه ها بوده که اجرای میکروپایل از سطح زمین و تزریق دوغاب سیمان به داخل آن، با سرعت فراوان انجام پذیرفته و به علت چگالی و ویسکوزیته بیشتر دوغاب سیمان، آب حفره ای در اثر فشار دوغاب سیمان تخلیه و با دوغاب سیمان جایگزین می گردد. در مقاله ای با عنوان “بررسی رفتار استاتیکی میکروپایل ها در مجاورت آب” به بررسی رفتار استاتیکی میکروپایل در مجاورت آب توسط نرم افزارPlaxis 3D Foundation  پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که تغییرات در نشست سازه رابطه معکوس با فواصل میکروپایل ها دارد.

 

کلیدواژه‌ها:

رفتار استاتیکی، میکروپایل

 

مقالات مرتبط:

ریزشمع یا میکروپایل چیست؟ (Micropile & Underpinning)

بررسی رفتار میکروپایلها در خاکهای دانه ای با استفاده از مدل سازی فیزیکی آزمایشگاهی

بررسی رفتار لرزه ای میکروپایل ها در بهسازی خاک

بررسی اثر تداخل تنش در سازه های مجاور میان مرتبه با در نظر گرفتن اجرای میکروپایل

بررسی اثر استفاده از میکروپایل بر روی ظرفیت باربری پی و کنترل نشست خاک

بررسی عملکرد سیستم میکروپایل در خاکهای با پتانسیل تورم

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW چیست ؟ (Multichannel Analysis of Surface Waves)

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW یکی از [...]


بیشتر بخوانید

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید