ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - بررسی رفتار لرزه ای ماسه های سست بندر انزلی با استفاده از ستون های شنی بر تغییرات فشار آب حفره ای به کمک مدلسازی فیزیکی میزلرزه

روانگرایی یکی از علل مهم تخریب سازه ها در مدت تداوم زلزله می باشد. در هنگام زلزله بالا رفتن فشار آب منفذی باعث کاهش ظرفیت باربری خاک های دانه ای اشباع می گردد. در مقاله ای با عنوان “بررسی رفتار لرزه ای ماسه های سست بندر انزلی با استفاده از ستون های شنی بر تغییرات فشار آب حفره ای به کمک مدلسازی فیزیکی میزلرزه” اثرات مثبت ستون های شنی (Stone Column) در کاهش روانگرایی بیان گردیده است. این ارزیابی به وسیله میز لرزه با قابلیت اعمال لرزش اتوماتیک انجام شده است. بدین منظور جهت مقایسه بین نتایج آزمایشات گذشته و این پژوهش، مشخصات مختلف تغییر داده شده است. در این تحقیق، نتایج زیر حاصل گردیده است:

 

اثرات مثبت ستون های شنی (Stone Column) در کاهش روانگرایی

اثرات مثبت ستون شنی

کلیدواژه‌ها:

ستون های شنی، اضافه فشار آب حفره ای، میز لرزه، رفتار لرزه ای ماسه سست با ستون های شنی ، ماسه سست، روانگرایی

 

مقالات مرتبط:

ستون شنی ارتعاشی یا تراکم ارتعاشی چیست؟ (Vibro Stone Column)

تحلیل اجزاء محدود تأثیر ستون شنی بر روی رفتار فونداسیون های سطحی

تأثیر نحوه مدلسازی و مشخصات ستون شنی بر پایدارسازی شیروانی های خاکی

مطالعه کمی تاثیر اجرای ستون های شنی در بهسازی خاک های سست با استفاده از مدلسازی عددی

بررسی عملکرد ستون شنی ارتعاشی-جایگزینی در بهسازی خاک

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW چیست ؟ (Multichannel Analysis of Surface Waves)

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW یکی از [...]


بیشتر بخوانید

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید