ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - بررسی رفتار لرزه ای میکروپایل ها در بهسازی خاک

زلزله یکی از عوامل خرابی سازه ها در طول عمر بشر بوده است و یکی از چالش های زندگی انسان ها، بهسازی لرزه ای سازه های موجود و در دست ساخت می باشد. یکی از روش های کاربردی جهت بهسازی لرزه ای سازه ها، اجرای ریزشمع (Micropile) می باشد. میکروپایل ها به صورت شمع های انعطاف پذیر اصطکاکی (شناور) عمل می کنند و تجربه نشان از قابلیت انعطاف پذیری بالای میکروپایل ها تحت بارگذاری لرزه ای دارد. ضمناً مشاهدات تجربی در زلزله کوبه، عملکرد مناسبی از شمع های اصطکاکی تحت بارگذاری لرزه ای را نشان می دهد. در مقاله ای با عنوان “بررسی رفتار لرزه ای میکروپایل ها در بهسازی خاک” رفتار میکروپایل تک و گروه میکروپایل ها تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی شبیه سازی گردیده است. متغیرهای زیر در این مقاله بررسی گردیده است:

بارگذاری استاتیکیبارگذاری دینامیکی
شدت بارغیرخطی بودن خاک
غیرخطی بودن خاکمحتوای فرکانس حرکت ورودی
سختی خاکپریود طبیعی روسازه
شدت حرکت ورودی

 

ضمناً در این مقاله رفتار استاتیکی و دینامیکی ریزشمع ها از طریق اثرات متغیرهای مستقل از پیش تعریف شده بر روی انحرافات و گشتاورهای خمشی همسو با طول ریزشمع بررسی گردیده اند.

 

کلیدواژه‌ها:

میکروپایل قائم و مایل، تحلیل استاتیکی و دینامیکی، بهسازی خاک

 

مقالات مرتبط:

ریزشمع یا میکروپایل چیست؟ (Micropile & Underpinning)

بررسی اثر تداخل تنش در سازه های مجاور میان مرتبه با در نظر گرفتن اجرای میکروپایل

بررسی رفتار لرزه ای میکروپایل ها در بهسازی خاک

بررسی رفتار میکروپایلها در خاکهای دانه ای با استفاده از مدل سازی فیزیکی آزمایشگاهی

بررسی رفتار استاتیکی میکروپایل ها در مجاورت آب

بررسی عملکرد سیستم میکروپایل در خاکهای با پتانسیل تورم

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

 

سایر مقاله ها

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW چیست ؟ (Multichannel Analysis of Surface Waves)

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW یکی از [...]


بیشتر بخوانید

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید