ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - بررسی رفتار میکروپایلها در خاکهای دانه ای با استفاده از مدل سازی فیزیکی آزمایشگاهی

افزایش جمعیت و گران شدن زمین، انسان ها را به سمت زمین های ارزان سوق داده است. زمین های ارزانتر معمولا کیفیت مهندسی پایین تری دارند و نیاز و به اصلاح و بهسازی دارند. یکی از روش های اصلاح خاک های مسئله دار، اجرای ریزشمع (Micropile) می باشد. اغلب تحقیقات بر روی رفتار ریزشمع ها، با استفاده از روش های عددی بوده است که با توجه به رفتار پیچیده خاک ها این شبیه سازی ها می تواند دارای اشکالاتی باشد. از طرف دیگر آزمایشات درجا به دلیل هزینه بالا و تجهیزات خاص کمتر مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از مدل فیزیکی هر چند در مقیاس کوچکتری انجام می گردد ولی به علت امکان کنترل دقیق هندسه و شرایط مرزی واقعی، خطای مدل سازی را به صفر نزدیک می سازد. در تحقیقی با عنوان “بررسی رفتار میکروپایلها در خاک های دانه ای با استفاده از مدل سازی فیزیکی آزمایشگاهی” به بررسی رفتار میکروپایل ها با تغییر متغیرهای زیر پرداخته شده است:

  • چسبندگی جدار
  • شعاع تزریق در خاک

 

کلیدواژه‌ها:

مدلسازی فیزیکی آزمایشگاهی، میکروپایل، ظرفیت باربری ، چسبندگی جدار، آلفای باند.

 

مقالات مرتبط:

ریزشمع یا میکروپایل چیست؟ (Micropile & Underpinning)

بررسی رفتار لرزه ای میکروپایل ها در بهسازی خاک

بررسی اثر تداخل تنش در سازه های مجاور میان مرتبه با در نظر گرفتن اجرای میکروپایل

بررسی رفتار لرزه ای میکروپایل ها در بهسازی خاک

بررسی رفتار استاتیکی میکروپایل ها در مجاورت آب

بررسی عملکرد سیستم میکروپایل در خاکهای با پتانسیل تورم

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید

ابزار دقیق در مهندسی ژئوتکنیک (Instruments in geotechnical engineering)

ابزار دقیق در مهندسی ژئوتکنیک (Instruments in geotechnical engineering) ابزار [...]


بیشتر بخوانید