ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - بررسی روش جت گروتینگ و چگونگی نقش آن در بهسازی خاک

تزریق درخاک یا سنگ یکی از روشهای بهبود شرایط ژئوتکنیکی از لحاظ مقاومت، نشست و آب بندی، می باشد. روش جت گروتینگ (تزریق با فشار بسیار بالا، Jet Grouting) یکی از روشهای پیشنهادی اصلاح خاک در ادبیات فنی است. در این روش، آب یا دوغاب سیمان با فشار و سرعت زیاد به داخل خاک تزریق گردیده و ساختار خاک را تخریب می کند و توده جدید اصلاح شده ای به نام توده خاک – سیمان تولید می کند. این ستونهای خاک – سیمان، دارای مقاومت بالا، تغییرشکل پذیری اندک و نفوذپذیری بسیار پایین هستند و باعث تقویت خصوصیات خاک محل می شوند.

در تحقیقی با عنوان “بررسی روش جت گروتینگ و چگونگی نقش آن در بهسازی خاک” بعد از معرفی کامل این روش به بررسی نتایج آزمایشات انجام گرفته بر روی این خاکهای اصلاح شده پرداخته است. نتایج نشان می دهد که

  • مقاومت فشاری تک محوری
  • چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی

خاکهای بهسازی شده با این روش تا چندین برابر اضافه شده است.

 

کلیدواژه‌ها:

بهسازی خاک ، پایدارسازی گودها عمیق ، بهسازی به روش اختلاط عمیق ، تزریق پرفشار ، روش تزریق با فشار بالا و اختلاط در عمق ، ستون های اختلاط عمیق ، ژئوتکنیک ، روش جت گروتینگ و اختلاط عمیق ، تزریق با فشار بالا

 

مقالات مرتبط:

تزریق پر فشار یا جت گروتینگ چیست؟ (Jet Grouting)

اختلاط عمیق خاک یا DSM چیست؟ (Deep Soil Mixing)

بررسی پارامترهای موثر بر مقاومت نمونه های اخذ شده از ستون های جت گروتینگ

روشهای ارزیابی قطر ستون های ساخته شده به روش جت گروتینگ (تزریق پرفشار)

بررسی و مقایسه دو روش تزریق با فشار بالا (Jet Grouting) و اختلاط در عمق (DSM) در بهسازی های عمیق

ارزیابی روش اختلاط عمیق خاک در بهسازی خاکهای مساله دار

مدلسازی عددی بهسازی به روش جت گروتینگ در سایت اسکله بندرانزلی

تأثیر اختلاط عمیق خاک بر روی ظرفیت باربری و نشست خاک ریزدانه

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید

ابزار دقیق در مهندسی ژئوتکنیک (Instruments in geotechnical engineering)

ابزار دقیق در مهندسی ژئوتکنیک (Instruments in geotechnical engineering) ابزار [...]


بیشتر بخوانید