ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - بررسی عملکرد ستون شنی ارتعاشی-جایگزینی در بهسازی خاک

یکی از روش هایی که جهت بهسازی و اصلاح خاک استفاده می شود، روش ستون شنی ارتعاشی- جایگزینی (Stone Column) می باشد. در مقاله ای با عنوان “بررسی عملکرد ستون شنی ارتعاشی-جایگزینی در بهسازی خاک” یک آزمایش بزرگ مقیاس بر روی 10 عدد ستون شنی انجام گردیده است. ستون های شنی 15 متری با قطر 1 متر با چیدمان مثلثی و به فواصل 1/6، 1/8 و 2 متر اجرا گردیده اند.

10 ستون شنی

 

عدد آزمایش نفوذ استاندارد (SPT) قبل و بعد از اجرای ستون های شنی محاسبه گردیده است. متوسط عدد آزمایش نفوذ استاندارد در اعماق مختلف به ترتیب، 1/95، 2/1 و 1/47 برابر شده است. بنابراین در خاک های ماسه ای با عدد SPT اولیه حدود 20 می توان نتیجه گرفت با اجرای ستون های شنی ارتعاشی با فواصل حدود 1/5 تا 2 متر در چیدمان مثلثی، اعداد SPT در حدود 1/5 تا 2 برابر افزایش یابند.

 

افزایش عددی آزمایش نفوذ استاندارد

 

کلیدواژه‌ها:

بهسازی خاک، ستون شنی ارتعاشی-جایگزینی ، آزمایش نفوذ استاندارد (SPT)

 

مقالات مرتبط:

ستون شنی ارتعاشی یا تراکم ارتعاشی چیست؟ (Vibro Stone Column)

تحلیل اجزاء محدود تأثیر ستون شنی بر روی رفتار فونداسیون های سطحی

تأثیر نحوه مدلسازی و مشخصات ستون شنی بر پایدارسازی شیروانی های خاکی

بررسی رفتار لرزه ای ماسه های سست بندر انزلی با استفاده از ستون های شنی بر تغییرات فشار آب حفره ای به کمک مدلسازی فیزیکی میزلرزه

مطالعه کمی تاثیر اجرای ستون های شنی در بهسازی خاک های سست با استفاده از مدلسازی عددی

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW چیست ؟ (Multichannel Analysis of Surface Waves)

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW یکی از [...]


بیشتر بخوانید

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید