ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - بررسی عملکرد کوبه های مخروطی بر تراکم دینامیکی خاک های دانه ای

یکی از روشهای بهسازی خاک های مسئله دار، روش تراکم دینامیکی است. در مقاله ای با عنوان “بررسی عملکرد کوبه های مخروطی بر تراکم دینامیکی خاک های دانه ای” اثر کوبه های مخروطی بر تراکم دینامیکی خاکهای دانه ای در محیطی به ابعاد 20×20×20 متر با استفاده از نرم افزار ABAQUS با مدل خاک موهر کولمب و بدون درنظر گرفتن فشار آب منفذی شبیه سازی گردیده است. وزن کوبه ها (که طی 10 پرتاب جهت تراکم خاک سقوط می کنند) 10 تن و ارتفاع سقوط کوبه ها بین 10 تا 14 متر در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش زاویه نوک مخروط، فشار وارده انرژی کوبه در سطح وسیع تری توزیع می گردد در نتیجه انرژی بیشتری به اعماق خاک می رسد.

 

*یکی از روش‌های بهسازی، روش تـراکم دینـامیکی است‌. این روش شامل اعمال ضربات تکراری با انـرژی زیـاد بـر سطح خاک با استفاده از کوبه‌هایی بـا وزن ۵ تـا ۴۰ تـن از ارتفــاع ۱۰ تــا ۳۰ متر است.

 

کلیدواژه‌ها:

بهسازی خاک، تراکم دینامیکی ، آب زیرزمینی، کوبه های مخروطی ، خاک های دانه ای، نرم افزار ABAQUS ، شبیه سازی

 

مقالات مرتبط:

تعیین فاصله ایمن محل کوبش در عملیات تراکم دینامیکی در مجاورت تونل ها با استفاده از مدلسازی عددی سه بعدی

عمق تأثیر تراکم دینامیکی در بهسازی زمین

شبیه سازی عددی تاثیر شکل کوبه در عملیات تراکم دینامیکی

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW چیست ؟ (Multichannel Analysis of Surface Waves)

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW یکی از [...]


بیشتر بخوانید

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید