ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - مقایسه نشست های اولیه و نتایج ابزار دقیق درپروژه بهسازی خاک به روش پیش بارگذاری بااستفاده ازروش عددی

یکی از رایج ترین، اقتصادی ترین و کاراترین روش های اصلاح خاک های نرم رسی عملیات پیش بارگذاری می باشد. نشست تحکیمی خاک های ریزدانه اشباع فرآیندی زمان بر است. به همین علت جهت ایجاد نشست لایه های تراکم پذیر قبل از احداث سازه اصلی، از عملیات پیش بارگذاری همراه با زهکش های قائم استفاده می گردد.

پروژه انبار نفت ماهشهر به منظور ذخیره سازی نفت در زمینی 50 هکتاری ساخته شده است. بار مخازن نفت در کنار تراز بالای آب زیرزمینی و وجود لایه های زیرسطحی نرم، باعث نشست­های تحکیمی می شود. به منظور بهسازی خاک زیر پی مخازن از روش پیش بارگذاری همراه با زهکش های نواری با الگوی مثلثی به عمق 25 متر با فاصله 5/1 متری استفاده گردیده است.

در مقاله ای با عنوان “مقایسه نشست های اولیه و نتایج ابزار دقیق درپروژه بهسازی خاک به روش پیش بارگذاری بااستفاده ازروش عددی” با استفاده از روش آنالیز برگشتی (Back Analyze) به مقایسه مشخصه های اولیه تاثیرگذار ژئوتکنیکی به دست آمده از آزمایش های آزمایشگاهی و صحرایی با نتایج به دست آمده از ابزار دقیق به وسیله نرم افزار Settle 3D پرداخته شده است.

 

 

نتایج ابزار دقیق درپروژه بهسازی خاک به روش پیش بارگذاری

نتایج ابزار دقیق درپروژه

 

 

کلیدواژه‌ها:

پیش بارگذاری، زهکشهای پیش ساخته، نشست تحکیمی، پیش بارگذاری همراه با زهکش های قائم ، مدلسازی عددی، مخازن انبارنفت

 

مقالات مرتبط:

پیش بارگذاری چیست؟ (fill surcharge preloading method)

تحکیم بستر مخازن نفتی پالایشگاه آبادان به روش پیش بارگذاری

بررسی روش پیش بارگذاری در بهسازی خاک های نرم

تخمین پارامترهای طراحی ژیوتکنیکی خاک بهسازی شده به روش پیش بارگذاری بااستفاده از نتایج ابزارگذاری و روش عددی- مطالعه موردی

الگویی از طراحی بهینه عملیات پیش بارگذاری به همراه زهکش های قائم ماسه ای

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW چیست ؟ (Multichannel Analysis of Surface Waves)

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW یکی از [...]


بیشتر بخوانید

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید