ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - بهینه یابی طول شمع در پایدارسازی شیب های خاکی

یکی از مسائل مهم و پر کاربرد در مکانیک خاک (ژئوتکنیک)، پایدارسازی شیب های خاکی می باشد. عملیات پایدارسازی در بعضی از پروژه ها، توسط شمع انجام می گیرد.طول بهینه شمع و ریشه شمع یکی از مسائل اقتصادی و فنی قابل بحث و بررسی می باشد.

در تحقیقی با نام “بهینه یابی طول شمع در پایدارسازی شیب های خاکی” سعی شده است تا با استفاده از تحلیل های عددی و مدل سازی های آزمایشگاهی معادله ای برای بهینه یابی طول شمع ارائه شود.

در این مقاله با استفاده از 2 نرم افزار اجزاء محدود و تعادل حدی

  • Plaxis
  • Geo Studio تحلیل های عددی صورت گرفته است و برخی از نتایج با خروجی های مطالعات آزمایشگاهی مقایسه و صحت سنجی شده اند.

تحلیل های عددی برای به دست آوردن معادله مذکور، بر روی شیب ماسه ای مسلح با شمع در میانه شیب (به عنوان موقعیت بهینه قرارگیری) انجام شده است. در این پژوهش، علاوه بر پیشنهاد رابطه ای جدید برای طول بهینه شمع، جهت بهینه سازی قطر شمع نیز بررسی هایی انجام گرفته است.

 

کلیدواژه‌ها:

گودبرداری عمیق ، پایدارسازی گودهای عمیق ، طول شمع ، ژئوتکنیک ، Plaxis ، Geo Studio، اجزاء محدود ،تعادل حدی

 

مقالات مرتبط:

ریزشمع یا میکروپایل چیست؟ (Micropile & Underpinning)

ارزیابی پارامترهای موثر درالگوی گودبرداری عمیق شهری و انتخاب الگوی بهینه با استفاده از روش تصمیم گیری فازی

تاثیر استفاده از روش نیلینگ در پایدارسازی و تثبیت شیروانی های خاکی

چالش های حقوقی-اجرائی پایدارسازی گودها به روش مهاری

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW چیست ؟ (Multichannel Analysis of Surface Waves)

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW یکی از [...]


بیشتر بخوانید

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید