ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - تأثیر اختلاط عمیق خاک بر روی ظرفیت باربری و نشست خاک ریزدانه

با توجه به نفوذپذیری کم خاکهای ریزدانه، غالباً بهسازی این خاک ها با روش های تزریقی از کیفیت خوبی برخوردار نمی باشد. بنابراین نیاز به استفاده از روشهای دیگر بهسازی احساس می گردد. روش اختلاط عمیق خاک که سیمان یا آهک را با خاک مخلوط می کند و ستون یکنواختی تولید می کند، می تواند به عنوان یک روش مناسب جهت بهسازی خاک های ریزدانه به کار رود. در مقاله ای با عنوان “تأثیر اختلاط عمیق خاک بر روی ظرفیت باربری و نشست خاک ریزدانه” مدلی 2 بعدی از خاک رس و ستون اختلاط عمقی خاک در نرم افزار اجزای محدود Plaxis ساخته شده و اثرات طول و قطر ستونهای اختلاط عمیق خاک و همچنین تغییرات ظرفیت باربری و نشست خاک محاسبه گردیده است. مطابق نتایج این پژوهش استفاده از ستون های اختلاط عمیق باعث

  • کاهش نشست
  • افزایش ظرفیت باربری

خاکهای ریزدانه رسی می گردد.

ضمناً افزایش طول ستونهای اختلاط عمیق نیز باعث افزایش بازدهی این ستونها در خاک ریزدانه می گردد.

 

کلیدواژه‌ها:

بهسازی خاک ، پایدارسازی گودها عمیق ، بهسازی به روش اختلاط عمیق ، تزریق پرفشار ، ظرفیت باربری ، ستون های اختلاط عمیق ، ژئوتکنیک ، تزریق با فشار بالا

 

مقالات مرتبط:

تزریق پر فشار یا جت گروتینگ چیست؟ (Jet Grouting)

اختلاط عمیق خاک یا DSM چیست؟ (Deep Soil Mixing)

بررسی پارامترهای موثر بر مقاومت نمونه های اخذ شده از ستون های جت گروتینگ

روشهای ارزیابی قطر ستون های ساخته شده به روش جت گروتینگ (تزریق پرفشار)

بررسی روش جت گروتینگ و چگونگی نقش آن دربهسازی خاک

ارزیابی روش اختلاط عمیق خاک در بهسازی خاکهای مساله دار

بررسی و مقایسه دو روش تزریق با فشار بالا (Jet Grouting) و اختلاط در عمق (DSM) در بهسازی های عمیق

مدلسازی عددی بهسازی به روش جت گروتینگ در سایت اسکله بندرانزلی

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW چیست ؟ (Multichannel Analysis of Surface Waves)

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW یکی از [...]


بیشتر بخوانید

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید