ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - تحلیل اجزاء محدود تأثیر ستون شنی بر روی رفتار فونداسیون های سطحی

با توجه به اینکه همیشه نمی توان زمین مناسب جهت ساخت و ساز پیدا کرد، مهندسین ژئوتکنیک به دنبال روش هایی جهت بهسازی خاک های سست و ضعیف هستند. یکی از روش های مؤثر جهت افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست، استفاده از ستون شنی ارتعاشی (Stone Column) می باشد. در تحقیقی با عنوان ” تحلیل اجزاء محدود تأثیر ستون شنی بر روی رفتار فونداسیون های سطحی” به بررسی تأثیر طول ستون شنی بر کاهش مقادیر نشست شالوده های نواری مستقر بر بستر ماسه ای با شبیه سازی در نرم افزار اجزاء محدود PLAXIS پرداخته شده است. نتایج بیانگر کاهش چشم گیر مقادیر نشست خاک بهسازی شده می باشد. با افزایش طول ستون سنگی، مقادیر نشست شالوده کاهش می یابد. برای یک مقدار نشست ثابت، ظرفیت باربری فونداسیون با افزایش طول ستون شنی افزایش می یابد.

 

ستون شنی

 

نتایج ستون شنی بر روی رفتار فونداسیون های سطحی

 

کلیدواژه‌ها:

فونداسیون، المان مسلح کننده، ستون شنی، PLAXIS ، تأثیر ستون شنی بر روی رفتار فونداسیون ،استهلاک تنش، نشست

 

مقالات مرتبط:

ستون شنی ارتعاشی یا تراکم ارتعاشی چیست؟ (Vibro Stone Column)

مطالعه کمی تاثیر اجرای ستون های شنی در بهسازی خاک های سست با استفاده از مدلسازی عددی

تأثیر نحوه مدلسازی و مشخصات ستون شنی بر پایدارسازی شیروانی های خاکی

بررسی رفتار لرزه ای ماسه های سست بندر انزلی با استفاده از ستون های شنی بر تغییرات فشار آب حفره ای به کمک مدلسازی فیزیکی میزلرزه

بررسی عملکرد ستون شنی ارتعاشی-جایگزینی در بهسازی خاک

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW چیست ؟ (Multichannel Analysis of Surface Waves)

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW یکی از [...]


بیشتر بخوانید

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید