ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - تاثیر استفاده از روش نیلینگ در پایدارسازی و تثبیت شیروانی های خاکی

یکی از مسائل چالش برانگیز مهندسی ژئوتکنیک پایدارسازی دیواره گودها در شهرهای پر جمعیت می باشد. یکی از روشهای نسبتا جدید که رواج زیادی پیدا کرده است روش میخکوبی (نیلینگ) می باشد.

در مطالعه ای با نام “تاثیر استفاده از روش نیلینگ در پایدارسازی و تثبیت شیروانی های خاکی” عوامل موثر بر روی تغییر شکل و ناپایداری دیوارهای میخکوبی بررسی گردیده است.

در این تحقیق پس از بیان کلیاتی از روش های پایدارسازی گود،

  • مدل سازی عددی خاک های میخکوبی شده
  • صحت سنجی نرم افزار مورد استفاده

به بررسی متغیرهای تاثیرگذار (زاویه میخکوبی، مشخصات میخ ها، طول میخ ها و فاصله میخ ها) بر روش نیلینگ پرداخته شده است.

نتایج این مقاله نشان می دهد :

که با افزایش زاویه میخ ها تا یک حد مشخص پایداری دیوار افزایش می یابد ولی با افزایش بیش از حد زاویه میخ ها پایداری دیوار کاهش پیدا می کند.

همچنین نتایج نشان می دهد که افزایش طول میخکوبی، افزایش قطر میخ ها و کاهش فاصله میخ ها باعث افزایش پایداری در دیوارهای میخکوبی شده می گردد.

 

کلیدواژه‌ها:

گودبرداری عمیق ، پایدارسازی گودهای عمیق ، طول شمع ، ژئوتکنیک ، روش نیلینگ ، تثبیت شیروانی های خاکی ، میخکوبی ،قطر میخ ، طول میخکوبی

 

مقالات مرتبط:

نیلینگ یا میخ کوبی دیواره چیست؟ (Soil Nailing)

ارزیابی پارامترهای موثر درالگوی گودبرداری عمیق شهری و انتخاب الگوی بهینه با استفاده از روش تصمیم گیری فازی

تاثیر استفاده از روش نیلینگ در پایدارسازی و تثبیت شیروانی های خاکی

چالش های حقوقی-اجرائی پایدارسازی گودها به روش مهاری

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید

ابزار دقیق در مهندسی ژئوتکنیک (Instruments in geotechnical engineering)

ابزار دقیق در مهندسی ژئوتکنیک (Instruments in geotechnical engineering) ابزار [...]


بیشتر بخوانید