ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - تاثیر مطالعات ژئوتکنیک در مهندسی مجدد خطوط انتقال آب مطالعه موردی خط انتقال آب گناباد

به علت هزینه های اجتماعی و اقتصادی بالا، بروز اتفاقات در شریان های حیاتی نظیر خطوط انتقال میعانات نفتی، گازی و آبی اهمیت بالایی دارد. جهت جلوگیری از بروز اتفاقات و مقاوم سازی خطوط انتقال، مهندسی مجدد خطوط انتقال اجرا شده امری اجتناب ناپذیر است. انجام آزمایش های برجا (صحرایی) و آزمایشگاهی جهت شناخت خاک محل، رعایت استانداردهای کیفی تولید لوله ها، آگاهی از علل بروز اتفاقات در خطوط انتقال، به کار گیری روش های صحیح لوله گذاری و رعایت ملاحظات هیدرولیکی حاکم بر جریان تحت فشار منجر به کاهش اتفاقات می گردد.

 

جلوگیری از بروز اتفاقات و مقاوم سازی خطوط انتقال

جلوگیری از بروز اتفاقات و مقاوم سازی خطوط انتقال

 

در مقاله ای با عنوان “تأثیر مطالعات ژئوتکنیک در مهندسی مجدد خطوط انتقال آب مطالعه موردی خط انتقال آب گناباد” ضمن ارائه روشی کاربردی جهت مهندسی مجدد خطوط انتقال با تکیه بر نتایج مطالعات ژئوتکنیکی و همچنین داشته های فنی موجود در داخل کشور، به ارائه روش های عملی مهندسی مجدد در قالب خطوط انتقال با آمار بروز اتفاقات بالا، پرداخته شده است.

 

ارائه روش های عملی مهندسی مجدد

ارائه روش های عملی مهندسی مجدد

 

 

مطالعات خاک

مطالعات ژئوتکنیک، در زمینه اجرای آزمایشات، بررسی و تحلیل عملکرد مکانیکی زمین شناسی، خاک و مقاومت مصالح طبیعی بحث و گفتگو می نماید.

این علم دربرگیرنده مفاهیمی علمی نظیر آزمایش خاک، مکانیک خاک و سنگ، آنالیز رفتار خاک تحت بارهای وارد بر آن، مشخصات توده خاک یک منطقه، اصول طراحی پی و شالوده است. در مطالعات ژئوتکنیک رفتار سنگ و خاک  با هدف طراحی صحیح مورد تحلیل قرار می گیرد.

 

کلیدواژه‌ها:

خط انتقال، آزمایش های آزمایشگاهی و برجا، آزمایش های صحرایی، مطالعات ژئوتکنیک در مهندسی مجدد خطوط انتقال آب ، پروفیل ژئوتکنیکی، مهندسی مجدد

 

مقالات مرتبط:

کاربرد روش های پاسخ ضربه، لرزه نگاری سطح به عمق و بین گمانه ای در مطالعات ژئوتکنیک، مطالعه موردی: محل احداث مجتمع مسکونی کلارآباد

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW چیست ؟ (Multichannel Analysis of Surface Waves)

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW یکی از [...]


بیشتر بخوانید

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید