ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - تحلیل و بررسی تغییر شکل های گودبرداری نگهداری شده به وسیله دیوار برلنی

پیش بینی تغییر شکل های مراحل گودبرداری، یکی از مسائل مهم در پایدارسازی گودها می باشد. در بعضی از تحقیقات به جای استفاده از مدل مور-کولمب با استفاده از مدل دراکر- پراگر نتایج نزدیک به واقعیت به دست آمده است. در مقاله ای با عنوان “تحلیل و بررسی تغییر شکل های گودبرداری نگهداری شده به وسیله دیوار برلنی” به بررسی تغییر شکل های مراحل گودبرداری با استفاده از نرم افزار اجزای محدود آباکوسABAQUS  پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا مدل دراکر- پراگر با نتایج تغییر شکل قرائت شده کالیبره شده و سپس به بررسی تحلیل 2 بعدی و 3 بعدی پرداخته شده است.

 

مقایسه نرافزار ABAQUS و مدل دراکر پراگر

کلیدواژه‌ها:

گودبرداری، گودبرداری نگهداری شده به وسیله دیوار برلنی ، دیوار برلنی، نرم افزار ABAQUS، مدل دراکر پراگر توسعه یافته

 

مقالات مرتبط:

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW چیست ؟ (Multichannel Analysis of Surface Waves)

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW یکی از [...]


بیشتر بخوانید

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید