ایستاسازه
En Ar

خانه - پروژه ها - پروژه تخریب و خاکبرداری - پروژه مسکونی جنت آباد – خاکبرداری

شرح کلی پروژه مسکونی جنت آباد – خاکبرداری:

کاربری پروژه جنت آباد به صورت مسکونی می باشد که در زمینی به مساحت 4400 متر مربع در منطقه جنت آباد واقع در غرب تهران می باشد. شرکت ایستاسازه علاوه بر انجام طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی، مسئولیت انجام عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک را در این پروژه عهده دار بوده است. مطابق نقشه های طراحی سازه و معماری ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، تراز زیر شالوده سازه برابر با 12 متر بود که عملیات گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره ها می بایست تا این تراز صورت می گرفت. طبق برداشت نهایی سطح دیواره های پایدار شده گود توسط نقشه بردار، سطح کل پایدارسازی شده برابر با 3600 متر مربع بوده است. حجم تقریبی خاکی که در طی عملیات اجرایی این پروژه خاکبرداری، بارگیری و به محل دپوی مورد نظر حمل گردید، بیش از 40 هزار متر مکعب بود. یکی از فعالیت های مهم و متمایز صورت گرفته در این پروژه، انجام عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک با حضور ماشین آلات سنگین و پر سر و صدا به ویژه کامیون های کمپرسی ویژه حمل خاک در همجواری با بیمارستان عرفان نیایش با ایجاد کمترین مزاحمت و آلودگی صوتی برای ساکنین آن می باشد.

چالش های پروژه مسکونی جنت آباد – خاکبرداری:

به طور کلی آنچه که در اکثر پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری به ویژه در شهر تهران و بیشتر در بخش مربوط به انجام عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک حائز اهمیت و تعیین کننده است، دسترسی ترافیکی مناسب برای ماشین آلاتی همچون بیل مکانیکی، لودر، جرثقیل دکل و به ویژه کامیون های کمپرسی حمل خاک جهت تردد و در برخی موارد، توقف در همجواری محل پروژه جهت بارگیری خاک می باشد. بدیهی است که این موضوع ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با منطقه و محل قرارگیری زمین پروژه از نظر تعداد و تراکم عوارض و ساختمان های اداری و مسکونی مجاور و همچنین نحوه و کیفیت دسترسی به معابر محلی و اصلی همچون خیابان ها و بزرگراه ها دارد. در این پروژه نیز با توجه به قرارگیری زمین آن در تقاطع خیابان کوهسار و خیابان امام حسین (ع) در منطقه جنت آباد و به ویژه همجواری و فاصله نزدیک با بیمارستان عرفان نیایش، این چالش پر رنگ و اثرگذار بود. زیرا علاوه بر اینکه اطراف زمین پروژه از نظر حضور ساختمان های مسکونی احداث شده، بسیار پر تراکم بود و همسایگان و ساکنین ساختمان های مجاور به دفعات، نارضایتی و شکایت خود را نسبت به عبور و مرور و توقف ماشین آلات خاکبرداری به ویژه کامیون های کمپرسی حمل خاک در نزدیکی محل سکونت خود اعلام نموده بودند، وجود یک مرکز درمانی مهم و بزرگ همچون بیمارستان عرفان نیایش برای همکاران اجرایی ما در طی عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک پر چالش بود.

افزون بر موارد فوق، حفظ تداوم و پیوستگی عملیات خاکبرداری و رعایت دقیق و منظم برنامه زمان بندی بسیار فشرده ارائه شده توسط کارفرما برای اتمام و تحویل پروژه، چالش دیگر ناشی از عوارض و سازه های مجاور پروژه برای همکاران ما بود. زیرا حضور ساکنین زیاد واحدهای مسکونی و بیمارستان عرفان نیایش در اطراف زمین پروژه و ضرورت همراهی عوامل پروژه با آرامش و آسایش همسایگان، این امکان را فراهم نمی کرد. در حالی که با توجه به سیاست کاری و مطابق برنامه زمان بندی ارائه شده و مکاتبات انجام شده از سوی کارفرما، اتمام تمام عملیات اجرایی از قبیل پایدارسازی دیواره های گود و خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک می بایست در بازه زمانی محدود 40 روزه انجام می شد. از این رو اتمام به موقع و تحویل در موعد مقرر این پروژه یکی از مهم ترین موارد درخواستی کارفرمای محترم آن بود.

یکی از چالش های مهم در مدیریت پروژه های گودبرداری عمیق در محیط های شهری، هماهنگی مناسب میان تیم و اکیپ های مختلف اجرایی اعم از اکیپ پایدارسازی، خاکبرداری، جوشکاری، حفر چاهک شمع ها و … می باشد تا بتوان پروژه را در بازه زمانی معین و مطابق برنامه زمان بندی ارائه شده از سوی کارفرما به اتمام رساند. با توجه به اینکه در این پروژه نیز متناسب با شرایط ژئوتکنیکی و ویژگی های مهندسی و همچنین ضوابط و الزامات آیین نامه ای و حقوقی، از روش های مختلف و متنوع پایدارسازی همچون میخ کوبی (نیلینگ) و سازه نگهبان خرپایی استفاده شده بود، اکیپ ها و تیم های مختلفی در کنار تیم خاکبرداری در حال فعالیت بودند. از این رو مدیریت پروژه شرکت ایستا سازه می بایستی برنامه کاری روزانه تمامی اکیپ های اجرایی خود را با هماهنگی و زیر نظر و تحت مدیریت کارفرمای پروژه به گونه ای تنظیم می نمود تا خللی در روند اجرای عملیات و پیشرفت برنامه زمان بندی جامع پروژه ایجاد نگردد. در این شرایط مدیریت بهینه ماشین آلات و نیروی انسانی حاضر در کارگاه و نظارت دقیق بر عملکرد آنها دو چندان می شد.

چالش دیگر این پروژه مربوط به جمع آوری رمپ خاکبرداری بود زیرا این موضوع برنامه زمان بندی کلی پروژه را تحت تأثیر قرار می داد و به علت کاهش سرعت پیشرفت عملیات اجرایی، موجبات ایجاد تأخیرهایی در پروژه را فراهم می نمود. از طرفی، اتمام به موقع و تحویل در موعد مقرر این پروژه یکی از مهم ترین موارد درخواستی کارفرمای محترم آن بود.

راهکارهای ارائه شده در پروژه مسکونی جنت آباد – خاکبرداری:

با توجه به وجود ساختمان های مسکونی در همجواری محل پروژه، با سعی و تلاش و پیگیری تیم اجرایی و مدیریت پروژه شرکت برنامه زمان بندی عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک همسو و هماهنگ با پیشروی عملیات اجرایی سایر اکیپ های شرکت و حاضر در کارگاه به گونه ای تنظیم گردید که راه اندازی و به کارگیری بیل مکانیکی و تردد و توقف کامیون های کمپرسی جهت بارگیری و حمل خاک به محل دپوی تعیین شده از سوی شهرداری تهران در ساعاتی از روز کاری صورت پذیرد که کمترین مزاحمت و آزار و اذیت را برای ساکنین واحدهای مسکونی مجاور و به ویژه برای ساکنین بیمارستان مجاور به ویژه بیماران بستری شده در آن در طی شبانه روز ایجاد نگردد. همچنین با در نظر گرفتن بار ترافیکی خیابان های مجاور همچون خیابان کوهسار و خیابان امام حسین (ع) و در جهت سهولت و حفظ پیوستگی فرآیند حمل خاک، هماهنگی های لازم با پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا انجام و مجوزهای لازم اخذ گردید.

در فرآیند جمع آوری رمپ، استفاده از جرثقیل و باکت و بیل مکانیکی در دستور کار قرار گرفت. همچنین از بابکت برای رگلاژ کف گود استفاده شد. در انتهای عملیات گودبرداری، ماشین آلات با کمک جرثقیل سنگین از گود خارج گردید.

با توجه به حساسیت های موجود در پروژه از قبیل عدم موفقیت در اخذ رضایت حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) برای دیواره های شرقی و جنوبی، پنل برداری دندانه موشی به هنگام اجرای سیستم سازه نگهبان خرپایی و پیشروی عملیات خاکبرداری و بارگیری و حمل خاک با حفظ تدابیر فنی و با رعایت الزامات ایمنی و در کمال آرامش و اطمینان صورت پذیرفت.

پروژه مسکونی جنت آباد – خاکبرداری

شرح کلی پروژه مسکونی جنت آباد – خاکبرداری:

کاربری پروژه جنت آباد به صورت مسکونی می باشد که در زمینی به مساحت 4400 متر مربع در منطقه جنت آباد واقع در غرب تهران می باشد. شرکت ایستاسازه علاوه بر انجام طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی، مسئولیت انجام عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک را در این پروژه عهده دار بوده است. مطابق نقشه های طراحی سازه و معماری ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، تراز زیر شالوده سازه برابر با 12 متر بود که عملیات گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره ها می بایست تا این تراز صورت می گرفت. طبق برداشت نهایی سطح دیواره های پایدار شده گود توسط نقشه بردار، سطح کل پایدارسازی شده برابر با 3600 متر مربع بوده است. حجم تقریبی خاکی که در طی عملیات اجرایی این پروژه خاکبرداری، بارگیری و به محل دپوی مورد نظر حمل گردید، بیش از 40 هزار متر مکعب بود. یکی از فعالیت های مهم و متمایز صورت گرفته در این پروژه، انجام عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک با حضور ماشین آلات سنگین و پر سر و صدا به ویژه کامیون های کمپرسی ویژه حمل خاک در همجواری با بیمارستان عرفان نیایش با ایجاد کمترین مزاحمت و آلودگی صوتی برای ساکنین آن می باشد.

چالش های پروژه مسکونی جنت آباد – خاکبرداری:

به طور کلی آنچه که در اکثر پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری به ویژه در شهر تهران و بیشتر در بخش مربوط به انجام عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک حائز اهمیت و تعیین کننده است، دسترسی ترافیکی مناسب برای ماشین آلاتی همچون بیل مکانیکی، لودر، جرثقیل دکل و به ویژه کامیون های کمپرسی حمل خاک جهت تردد و در برخی موارد، توقف در همجواری محل پروژه جهت بارگیری خاک می باشد. بدیهی است که این موضوع ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با منطقه و محل قرارگیری زمین پروژه از نظر تعداد و تراکم عوارض و ساختمان های اداری و مسکونی مجاور و همچنین نحوه و کیفیت دسترسی به معابر محلی و اصلی همچون خیابان ها و بزرگراه ها دارد. در این پروژه نیز با توجه به قرارگیری زمین آن در تقاطع خیابان کوهسار و خیابان امام حسین (ع) در منطقه جنت آباد و به ویژه همجواری و فاصله نزدیک با بیمارستان عرفان نیایش، این چالش پر رنگ و اثرگذار بود. زیرا علاوه بر اینکه اطراف زمین پروژه از نظر حضور ساختمان های مسکونی احداث شده، بسیار پر تراکم بود و همسایگان و ساکنین ساختمان های مجاور به دفعات، نارضایتی و شکایت خود را نسبت به عبور و مرور و توقف ماشین آلات خاکبرداری به ویژه کامیون های کمپرسی حمل خاک در نزدیکی محل سکونت خود اعلام نموده بودند، وجود یک مرکز درمانی مهم و بزرگ همچون بیمارستان عرفان نیایش برای همکاران اجرایی ما در طی عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک پر چالش بود.

افزون بر موارد فوق، حفظ تداوم و پیوستگی عملیات خاکبرداری و رعایت دقیق و منظم برنامه زمان بندی بسیار فشرده ارائه شده توسط کارفرما برای اتمام و تحویل پروژه، چالش دیگر ناشی از عوارض و سازه های مجاور پروژه برای همکاران ما بود. زیرا حضور ساکنین زیاد واحدهای مسکونی و بیمارستان عرفان نیایش در اطراف زمین پروژه و ضرورت همراهی عوامل پروژه با آرامش و آسایش همسایگان، این امکان را فراهم نمی کرد. در حالی که با توجه به سیاست کاری و مطابق برنامه زمان بندی ارائه شده و مکاتبات انجام شده از سوی کارفرما، اتمام تمام عملیات اجرایی از قبیل پایدارسازی دیواره های گود و خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک می بایست در بازه زمانی محدود 40 روزه انجام می شد. از این رو اتمام به موقع و تحویل در موعد مقرر این پروژه یکی از مهم ترین موارد درخواستی کارفرمای محترم آن بود.

یکی از چالش های مهم در مدیریت پروژه های گودبرداری عمیق در محیط های شهری، هماهنگی مناسب میان تیم و اکیپ های مختلف اجرایی اعم از اکیپ پایدارسازی، خاکبرداری، جوشکاری، حفر چاهک شمع ها و … می باشد تا بتوان پروژه را در بازه زمانی معین و مطابق برنامه زمان بندی ارائه شده از سوی کارفرما به اتمام رساند. با توجه به اینکه در این پروژه نیز متناسب با شرایط ژئوتکنیکی و ویژگی های مهندسی و همچنین ضوابط و الزامات آیین نامه ای و حقوقی، از روش های مختلف و متنوع پایدارسازی همچون میخ کوبی (نیلینگ) و سازه نگهبان خرپایی استفاده شده بود، اکیپ ها و تیم های مختلفی در کنار تیم خاکبرداری در حال فعالیت بودند. از این رو مدیریت پروژه شرکت ایستا سازه می بایستی برنامه کاری روزانه تمامی اکیپ های اجرایی خود را با هماهنگی و زیر نظر و تحت مدیریت کارفرمای پروژه به گونه ای تنظیم می نمود تا خللی در روند اجرای عملیات و پیشرفت برنامه زمان بندی جامع پروژه ایجاد نگردد. در این شرایط مدیریت بهینه ماشین آلات و نیروی انسانی حاضر در کارگاه و نظارت دقیق بر عملکرد آنها دو چندان می شد.

چالش دیگر این پروژه مربوط به جمع آوری رمپ خاکبرداری بود زیرا این موضوع برنامه زمان بندی کلی پروژه را تحت تأثیر قرار می داد و به علت کاهش سرعت پیشرفت عملیات اجرایی، موجبات ایجاد تأخیرهایی در پروژه را فراهم می نمود. از طرفی، اتمام به موقع و تحویل در موعد مقرر این پروژه یکی از مهم ترین موارد درخواستی کارفرمای محترم آن بود.

راهکارهای ارائه شده در پروژه مسکونی جنت آباد – خاکبرداری:

با توجه به وجود ساختمان های مسکونی در همجواری محل پروژه، با سعی و تلاش و پیگیری تیم اجرایی و مدیریت پروژه شرکت برنامه زمان بندی عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک همسو و هماهنگ با پیشروی عملیات اجرایی سایر اکیپ های شرکت و حاضر در کارگاه به گونه ای تنظیم گردید که راه اندازی و به کارگیری بیل مکانیکی و تردد و توقف کامیون های کمپرسی جهت بارگیری و حمل خاک به محل دپوی تعیین شده از سوی شهرداری تهران در ساعاتی از روز کاری صورت پذیرد که کمترین مزاحمت و آزار و اذیت را برای ساکنین واحدهای مسکونی مجاور و به ویژه برای ساکنین بیمارستان مجاور به ویژه بیماران بستری شده در آن در طی شبانه روز ایجاد نگردد. همچنین با در نظر گرفتن بار ترافیکی خیابان های مجاور همچون خیابان کوهسار و خیابان امام حسین (ع) و در جهت سهولت و حفظ پیوستگی فرآیند حمل خاک، هماهنگی های لازم با پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا انجام و مجوزهای لازم اخذ گردید.

در فرآیند جمع آوری رمپ، استفاده از جرثقیل و باکت و بیل مکانیکی در دستور کار قرار گرفت. همچنین از بابکت برای رگلاژ کف گود استفاده شد. در انتهای عملیات گودبرداری، ماشین آلات با کمک جرثقیل سنگین از گود خارج گردید.

با توجه به حساسیت های موجود در پروژه از قبیل عدم موفقیت در اخذ رضایت حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) برای دیواره های شرقی و جنوبی، پنل برداری دندانه موشی به هنگام اجرای سیستم سازه نگهبان خرپایی و پیشروی عملیات خاکبرداری و بارگیری و حمل خاک با حفظ تدابیر فنی و با رعایت الزامات ایمنی و در کمال آرامش و اطمینان صورت پذیرفت.

سایر پروژه ها

پروژه مسکونی زعفرانیه – شارستان (مطالعات ژئوتکنیک)

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم (کوهسار)

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس

اطلاعات بیشتر