ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - تخمین پارامترهای طراحی ژیوتکنیکی خاک بهسازی شده به روش پیش بارگذاری بااستفاده از نتایج ابزارگذاری و روش عددی- مطالعه موردی

در مقاله ای با عنوان “تخمین پارامترهای طراحی ژیوتکنیکی خاک بهسازی شده به روش پیش بارگذاری بااستفاده از نتایج ابزارگذاری و روش عددی- مطالعه موردی” با استفاده از آنالیز برگشتی (Back Analyze) و روش عددی، برآورد متغیرهای تأثیرگذار در روند طراحی عملیات پیش بارگذاری با خاکریز به همراه زهکش های قائم (PVDs) انجام گردیده است. در این پژوهش با استفاده از ابزارهای دقیقی نظیر پیزومتر و نشست سنج در پروژه پیش بارگذاری انبار نفت ماهشهر واقع در بندر ماهشهر نتایج محاسبات مقایسه گردیده است. نتایج نشان از کمتر بودن متغیرهای آزمایشگاهی نشست تحکیمی نسبت به مقادیر واقعی دارد. ضمناً نشست تخمینی مخزن نفت، قبل و بعد از اصلاح خاک مقایسه گردیده است که نتایج حاکی از عملکرد مناسب روش پیش بارگذاری دارد.

 

نتایج عملکرد روش پیش بارگذاری

نتایج عملکرد روش پیش بارگذاری

 

 

پیش بارگذاری

به فرایند متراکم سازی خاك تحت اثر فشار عمودی قبل از ساخت سازه پیش بارگذاری گفته می شود.

 

تأثیر این روش در خاک ها و سازه های متفاوت:

  • در خاک های با رطوبت و تراکم پذیری بالا و با مقاومت برشی کم، بسیار مؤثر است.
  • اما در سازه های با بار متمرکز نتایج مطلوبی ندارد.

 

نکات مهم در روش پیش بارگذاری:

  • معمولاً بار خاکریز اجرا شده 2/1 تا 3/1 برابر بار سازه است.
  • خاکریزها به طور متوسط داراي 3 تا 10 متر ارتفاع هستند.
  • حدود 1 تا 3 متر نشست ایجاد می گردد.
  • بارگذاری به صورت مرحله ای انجام می گردد.

 

از انواع پیش بار گذاری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1) پیش بارگذاری به وسیله ی خاکریز

2) پیش بارگذاری توسط خلأ یا ایجاد مکش

 

کلیدواژه‌ها:

پیش بارگذاری، زهکش های شعاعی، نشست تحکیمی، خاک بهسازی شده به روش پیش بارگذاری ، روش عددی ، زمان تحکیم، روش عددی ، زهکش های قائم

 

مقالات مرتبط:

پیش بارگذاری چیست؟ (fill surcharge preloading method)

تحکیم بستر مخازن نفتی پالایشگاه آبادان به روش پیش بارگذاری

بررسی روش پیش بارگذاری در بهسازی خاک های نرم

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید

ابزار دقیق در مهندسی ژئوتکنیک (Instruments in geotechnical engineering)

ابزار دقیق در مهندسی ژئوتکنیک (Instruments in geotechnical engineering) ابزار [...]


بیشتر بخوانید