مطالعات ژئوتکنیک

مطالعات ژئوتکنیک

شناسائی وضعیت لایه بندی زیر سطحی و ویژگی های مهندسی خاک پیش نیاز تمامی پروژه های عمرانی است.مراحل انجام شناسایی‌‌های ژئوتکنیکی:مطالعات دفتری و بازدید محلی، شامل جمع‌آوری اطلاعات ژئوتکنیکی موجود محلی، مطالعه نقشه‌های توپوگرافی، عکس‌های هوایی و ماهواره‌ای و برنامه‌ریزی[…]

ابنیه وساختمان

ابنیه وساختمان

محورهای فعالیت و ارائه‌‍‌ی خدمات ایستاسازه در این بخش ، «مشارکت در ساخت»، «مدیریت طرح و اجرا»، «مشاوره، نظارت و راهبری پروژه» و «طراحی مهندسی و نظارت بر طراحی آن» است که با ساختاری منسجم و مبتنی بر رعایت سخت‌گیرانه‌ی استانداردهای ملی و بین‌المللی انجام می‌گردد

تخریب و خاکبرداری

تخریب و خاکبرداری

اجرای عملیات خاکی عملیات خاکی پروژه به طور کلی شامل دو بخش زیر می باشد: خاکبرداری: کلیه فعالیت های مربوط به تخریب، حفاری و کندن هر نوع زمین، انباشتن، جابجایی، بارگیری و حمل هرگونه مصالح خاکی در محدوده پروژه و یا خارج از آن (در صورت لزوم) که مرتبط با فعالیتهای موضوع پیمان باشد.

پایدارسازی گودهای عمیق

پایدارسازی گودهای عمیق

نیلینگ و انکراژ Soil Nailing and Anchorage   بطور کلی از روش‏ های زیر به طور مجزا و یا به صورت تلفیقی می توان جهت پایدارسازی گودهای عمیق استفاده نمود : ۱. نیلینگ یا میخ کوبی (Nailing) ۲. انکراژ یا مهار کششی (Anchorage) ۳. مهار فشاری (Strut) ۴. ساخت سازه از بالا به پایین (Top-Down [...]
بهسازی خاک

بهسازی خاک

تحکیم خاک با استفاده از روش های متعدد و متنوع بهسازی، امروزه یکی از مهمترین کاربردهای علم ژئوتکنیک به شمار می آید. احداث سازه ها روی بستر های نامناسب و خاک های مساله دار، این الزام را ایجاد می کند که پیش از شروع طراحی و عملیات اجرایی سازه عملیات بهسازی جهت مناسب سازی بستر [...]
طراحی و مشاوره ژئوتکنیک

طراحی و مشاوره ژئوتکنیک

مسائل و مخاطرات ژئوتکنیکی بخش قابل توجهی از پروژه های عمرانی و توسعه زیربنایی را شامل می گردند. در این خصوص شناسایی نحوه برخورد و ارائه راه حل برای اینگونه مخاطرات از اهمیت بالایی برخوردار است. در برخی موارد این مشکلات در حین اجرای پروژه به وجود آمده و روند پیشرفت کار را با مشکل [...]