ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - تعیین خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه با مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک در گستره شهر سمنان

ایران یکی از کشورهای لرزه خیز دنیاست. لایه های خاک زیرسطحی سازه ها بر روی اثرات زلزله مؤثرند. مکان های آسیب دیده در اثر زلزله، غالباً محل هایی هستند که امواج زلزله به علت اثرات ساختگاهی تقویت می شود. بنابراین می بایست با داشتن نقشه های زمین شناسی که یکی از ارکان اصلی مطالعات ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای می باشد، از لایه های زیرسطحی اطلاع پیدا کرد.

 

مطالعات ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای

مطالعات ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای

 

در تحقیقی با عنوان “تعیین خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه با مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک در گستره شهر سمنان” روشی جهت شناسایی ویژگی های رفتاری خاک شهر سمنان و درک رفتار خاک در طول لرزش توسعه داده شده است. بدین منظور با استفاده از عملیات ژئوتکنیک در ٣٥ گمانه، عملیات ژئوفیزیک درون چاهی در ٣٥ نقطه و تحلیل با نرم افزارهای مهندسی به لایه بندی و طبقه بندی نوع خاک ساختگاه پرداخته شده است. جهت درون یابی بین نتایج این گمانه های ژئوتکنیکی و نقاط ژئوفیزیکی از روش آماری فاصله معکوس وزنی (IDW) و نرم افزار Rockworks استفاده گردیده است. با ترکیب داده های ژئوتکنیک و ژئوفیزیک در فواصل 5 متر از سطح تا عمق 30 متر، نقشه های زمین شناسی مهندسی تهیه گردیده است. نتایج نشان از وجود 8 نوع خاک زیر در منطقه است:

 

وجود 8 نوع خاک زیر در منطقه

وجود 8 نوع خاک زیر در منطقه

 

لایه بندی خاک در بخش های جنوب شرق، ریزدانه و در سایر مناطق درشت دانه می باشد.

 

کلیدواژه‌ها:

نقشه های زمین شناسی مهندسی، مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک ، پهنه بندی، داده های ژئوتکنیکی، درون چاهی، فاصله معکوس وزنی (IDW)، مطالعات خاک، مطالعات ژئوفیزیک

 

مقالات مرتبط:

کاربرد روش های پاسخ ضربه، لرزه نگاری سطح به عمق و بین گمانه ای در مطالعات ژئوتکنیک، مطالعه موردی: محل احداث مجتمع مسکونی کلارآباد

کاربرد روش های پاسخ ضربه، لرزه نگاری سطح به عمق و بین گمانه ای در مطالعات ژئوتکنیک، مطالعه موردی: محل احداث مجتمع مسکونی کلارآباد

تاثیر مطالعات ژئوتکنیک در مهندسی مجدد خطوط انتقال آب مطالعه موردی خط انتقال آب گناباد

بررسی روش های ژئوفیزیک و کاربرد آن در مطالعات اولیه ژئوتکنیکی درتونل ها و فضاهای زیرزمینی

اثر آب در اندازه گیری های چاه پیمایی گاما -گاما و نوترون- نوترون جهت انجام مطالعات ژئوتکنیک

نقش مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک در طراحی تونل دسترسی مطالعه موردی: تونل انتقال آب سد کانی سیب

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

انواع موج شکن و طراحی آن ها (Types of Breakwater)

موج شکن ها سازه هایی هستند که جهت ایجاد آرامش [...]


بیشتر بخوانید

تحلیل و طراحی پی ماشین آلات (Machine Foundation)

پی ماشین آلات عموما علاوه بر بارهای استاتیکی ناشی از [...]


بیشتر بخوانید

سد باطله چیست؟ انواع سدهای باطله و کاربرد آن ها (tailing dams)

شرکت های معدنی مختلف به دنبال افزایش منافع اقتصادی خود [...]


بیشتر بخوانید

آزمایش هم ارز ماسه یا ارزش ماسه ای (SE) (sand equivalent test)

نسبت ماسه به ریزدانه ها (سیلت و رس) در خاک [...]


بیشتر بخوانید