ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - کاربرد روش های پاسخ ضربه، لرزه نگاری سطح به عمق و بین گمانه ای در مطالعات ژئوتکنیک، مطالعه موردی: محل احداث مجتمع مسکونی کلارآباد

امروزه یکی از روش های مناسب در تعیین مشخصه های ژئوتکنیکی و مشخصات لایه های زیر سطحی، روش های ژئوفیزیکی می باشند. هدف از تحقیق “کاربرد روش های پاسخ ضربه، لرزه نگاری سطح به عمق و بین گمانه ای در مطالعات ژئوتکنیک، مطالعه موردی: محل احداث مجتمع مسکونی کلارآباد” ارائه الگوی کاربردی در کارهای ژئوتکنیکی می باشد.

 

ارائه الگوی کاربردی در کارهای ژئوتکنیکی

ارائه الگوی کاربردی در کارهای ژئوتکنیکی

 

به علت حفاری در خاک و وجود ابهامات در ارتباط با کیفیت و ابعاد واقعی شمع ها، یکی از مهمترین چالش­های موجود در مطالعات ژئوتکنیک بررسی سلامت سازه ای شمع­های درجاریز و نوع رفتار آنها از نظر یکپارچگی در زمان اجرا و پس از آن می باشد.

در مطالعه ای با عنوان “کاربرد روش های پاسخ ضربه، لرزه نگاری سطح به عمق و بین گمانه ای در مطالعات ژئوتکنیک، مطالعه موردی: محل احداث مجتمع مسکونی کلارآباد” آزمایش­های پاسخ ضربه PIT، روش­های لرزه­ای سطح به عمق (Down hole) و بین ­گمانه ای (Cross hole) جهت تکمیل مطالعات ژئوتکنیک و استحکام شمع های اجرا شده در مجتمع مسکونی کلارآباد انجام گرفته است.

  • نمودار فراوانی سرعت، نقشه سرعت امواج لرزه ای سازه های بتنی به منظور به تصویر کشیدن استحکام سازه های زیرسطحی و نمودار سرعت شمع­های مورد آزمایش برحسب سیمان مصرفی از روی آزمایش پاسخ ضربه به دست آمده اند.
  • با توجه به جنس و بافت خاک، سرعت متوسط موج برشی در 12 متر اول 2 گمانه به دست آمده است که بر اساس آیین­نامه 2800 ایران در تیپ II در نظر گرفته شده اند.
  • با توجه به نتایج آزمایش بین­گمانه ای در 10 جفت گمانه، ضخامت سازه های شمع با تقریب قابل ملاحظه ای و با تفاوت قابل اغماض با نمونه مشاهده شده در بازرسی مستقیم، بین 5/0 تا 8/0 متر محاسبه شده­ اند.

 

آزمایش پاسخ ضربه ، روش های لرزه ای به عمق ، آزمایش بین گمانه ای

آزمایش پاسخ ضربه ، روش های لرزه ای به عمق ، آزمایش بین گمانه ای

 

کلیدواژه‌ها:

آزمایش پاسخ ضربه، روش لرزه نگاری سطح به عمق (Down hole)، روش لرزه نگاری بین گمانه ای (Cross hole)، کلارآباد

 

مقالات مرتبط:

تاثیر مطالعات ژئوتکنیک در مهندسی مجدد خطوط انتقال آب مطالعه موردی خط انتقال آب گناباد

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

انواع موج شکن و طراحی آن ها (Types of Breakwater)

موج شکن ها سازه هایی هستند که جهت ایجاد آرامش [...]


بیشتر بخوانید

تحلیل و طراحی پی ماشین آلات (Machine Foundation)

پی ماشین آلات عموما علاوه بر بارهای استاتیکی ناشی از [...]


بیشتر بخوانید

سد باطله چیست؟ انواع سدهای باطله و کاربرد آن ها (tailing dams)

شرکت های معدنی مختلف به دنبال افزایش منافع اقتصادی خود [...]


بیشتر بخوانید

آزمایش هم ارز ماسه یا ارزش ماسه ای (SE) (sand equivalent test)

نسبت ماسه به ریزدانه ها (سیلت و رس) در خاک [...]


بیشتر بخوانید