ایستاسازه
En Ar

خانه - ویدئو - ساخت و نصب سازه فولادی – استرند

یکی از روش های پایدارسازی دیواره ها در پروژه های گودبرداری شهری، استفاده از شمع های بتنی یا فولادی به صورت مجزا یا در ترکیب با سایر روش های پایدارسازی دیواره های گود می باشد. هنگامی که عوارض مجاور دیواره های گود در برگیرنده سازه های مهم و حساس به تغییر شکل همچون ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری می باشد، انتخاب این روش و استفاده از شمع های بتنی یا فولادی در اولویت قرار می گیرد. افزون بر این، در برخی از پروژه های شرکت ایستا سازه همچون پروژه اداری – تجاری یوسف آباد – هجدهم که در همجواری با دکل آنتن یکی از شرکت های اپراتور تلفن همراه قرار داشت و یا پروژه مسکونی سعادت آباد – ساید پارک که در مجاورت دیواره شرقی آن، دکل بلند و سنگین انتقال برق فشار قوی و ایستگاه پمپاژ گاز شهری قرار داشت، از روش شمع های فولادی بلند استفاده شده است.

در برخی از پروژه های پایدارسازی به دلایلی همچون وجود تأسیسات شهری، حضور لایه ضخیم و قابل توجه خاک دستی و نباتی، درختان تنومند و قدیمی با ریشه های بسیار بلند امکان حفاری و تزریق گمانه جهت جایگذاری و نصب عناصر تسلیح میخ (نیل) و مهاری (انکر) جهت به کارگیری روش های میخ کوبی (نیلینگ) و مهارگذاری (انکراژ) در ترازهای ابتدایی دیواره فراهم نیست. از این رو، جهت حفظ و رعایت شرایط موجود در پروژه می بایست تدابیری اندیشید. استفاده از شمع های فولادی معلق (سولجر) یکی از بهترین گزینه ها می باشد. همچنین در برخی از موارد، همچون وجود دیوار بلند و قدیمی حیاط همسایه، حضور ستون خاکی حجیم (عرض کم و ارتفاع زیاد)، خیابان و معبر دسترسی کم عرض و حتی ساختمان یا سازه هایی همچون سوله می توان اجرای شمع فولادی معلق را در دستور کار قرار داد.

چنین شرایطی در بعضی از پروژه های شرکت ایستا سازه همچون پروژه برج باغ مسکونی ولنجک – ششم، پروژه مسکونی سعادت آباد – ساید پارک، پروژه اداری – تجاری آزادی – یادگار امام، پروژه تجاری – اداری تهرانپارس – داریوش و پروژه مسکونی زعفرانیه – ماکویی پور از روش شمع های فولادی معلق استفاده شده است.

ساخت و نصب سازه فولادی – استرند

یکی از روش های پایدارسازی دیواره ها در پروژه های گودبرداری شهری، استفاده از شمع های بتنی یا فولادی به صورت مجزا یا در ترکیب با سایر روش های پایدارسازی دیواره های گود می باشد. هنگامی که عوارض مجاور دیواره های گود در برگیرنده سازه های مهم و حساس به تغییر شکل همچون ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری می باشد، انتخاب این روش و استفاده از شمع های بتنی یا فولادی در اولویت قرار می گیرد. افزون بر این، در برخی از پروژه های شرکت ایستا سازه همچون پروژه اداری – تجاری یوسف آباد – هجدهم که در همجواری با دکل آنتن یکی از شرکت های اپراتور تلفن همراه قرار داشت و یا پروژه مسکونی سعادت آباد – ساید پارک که در مجاورت دیواره شرقی آن، دکل بلند و سنگین انتقال برق فشار قوی و ایستگاه پمپاژ گاز شهری قرار داشت، از روش شمع های فولادی بلند استفاده شده است.

در برخی از پروژه های پایدارسازی به دلایلی همچون وجود تأسیسات شهری، حضور لایه ضخیم و قابل توجه خاک دستی و نباتی، درختان تنومند و قدیمی با ریشه های بسیار بلند امکان حفاری و تزریق گمانه جهت جایگذاری و نصب عناصر تسلیح میخ (نیل) و مهاری (انکر) جهت به کارگیری روش های میخ کوبی (نیلینگ) و مهارگذاری (انکراژ) در ترازهای ابتدایی دیواره فراهم نیست. از این رو، جهت حفظ و رعایت شرایط موجود در پروژه می بایست تدابیری اندیشید. استفاده از شمع های فولادی معلق (سولجر) یکی از بهترین گزینه ها می باشد. همچنین در برخی از موارد، همچون وجود دیوار بلند و قدیمی حیاط همسایه، حضور ستون خاکی حجیم (عرض کم و ارتفاع زیاد)، خیابان و معبر دسترسی کم عرض و حتی ساختمان یا سازه هایی همچون سوله می توان اجرای شمع فولادی معلق را در دستور کار قرار داد.

چنین شرایطی در بعضی از پروژه های شرکت ایستا سازه همچون پروژه برج باغ مسکونی ولنجک – ششم، پروژه مسکونی سعادت آباد – ساید پارک، پروژه اداری – تجاری آزادی – یادگار امام، پروژه تجاری – اداری تهرانپارس – داریوش و پروژه مسکونی زعفرانیه – ماکویی پور از روش شمع های فولادی معلق استفاده شده است.

جدیدترین ویدیوها

پروژه ظفر – دلیری

رمپ و جمع آوری رمپ در گودبرداری عمیق – رگلاژ کف گود

پروژه فونیکس – پایدارسازی گود به روش مهار متقابل (استرات) و نیلینگ

پشت صحنه ساخت تیزر گودبرداری و پایدارسازی گود عمیق – ایستاسازه