ایستاسازه
En Ar

خانه - پروژه ها - پروژه بهسازی خاک - پروژه مسکونی سعادت آباد – ساید پارک (زهکشی)

پروژه مسکونی سعادت آباد – ساید پارک (زهکشی) - ایستا سازه

شرح کلی پروژه مسکونی سعادت آباد – ساید پارک (زهکشی):

کاربری پروژه سعادت آباد – ساید پارک به صورت مسکونی می باشد که در زمینی به مساحت 4500 متر مربع در خیابان نیما یوشیج منطقه سعادت آباد واقع در منطقه 2 شهرداری تهران می باشد. این شرکت مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. بر اساس طراحی سازه ای و معماری انجام شده و نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، تراز زیر شالوده (پی یا فونداسیون) سازه پروژه سعادت آباد – ساید پارک برابر با 17 متر بود که عملیات خاکبرداری و پایدارسازی دیواره ها می بایست تا این تراز صورت می گرفت. طبق برداشت نهایی سطح دیواره های پایدار شده گود توسط همکاران نقشه برداری، سطح کل تمام شده دیواره های پایدارسازی شده برابر با 4800 متر مربع بوده است. یکی از فعالیت های مهم و تحسین برانگیز صورت گرفته در این پروژه مربوط به طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی و زهکشی دیواره ها با محوریت حفظ درختان، گیاهان و فضای سبز در همجواری و محدوده پروژه بوده است. به گونه ای که سعی گردید، فرآیند طراحی و عملیات اجرایی پروژه در راستای احترام به محیط زیست و کوشش در حفظ آن بوده و تا حد امکان، پیشرفت عملیات با هدف همسو بودن و سازگاری بیشتر با محیط زیست، همراه باشد. از سویی دیگر، به علت وجود منابع آبی و حضور حجم قابل توجه آب در نزدیکی محل پروژه به ویژه در همجواری با دیواره های شمالی و غربی، سیستم زهکشی با هدف عملکرد بهینه طراحی شد و متناسب با محل قرارگیری اجزای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و همچنین موقعیت اجزای سازه ای ساختمان پروژه متناسب با نقشه ارائه شده توسط طراح سازه، اجرا گردید.

چالش های پروژه مسکونی سعادت آباد – ساید پارک (زهکشی):

در نواحی شمال شهر تهران به علت بالا بودن قیمت زمین و کیفیت بالای ساخت از نظر استفاده از تکنولوژی های جدید و نو و همچنین به کارگیری مصالح مرغوب و با کیفیت، قیمت و بهای تمام شده سازه های مسکونی ساخته شده قابل توجه بوده و از میانگین بهای تمام شده ساختمان های احداث شده در سایر نقاط سطح شهر بالاتر می باشند. از طرفی دیگر، در پروژه های گودبرداری و پایدارسازی، لحاظ نمودن وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود از نظر حضور منابع آبی و بررسی احتمال تجمع آب پشت دیواره های گود به سبب ایجاد فشار هیدرواستاتیک و خطر نفوذ آن به داخل محدوده گودبرداری، در فرآیند طراحی و اجرا بسیار مهم و تعیین کننده می باشد. انجام چنین مطالعاتی موجب می شود تا ارکان مختلف پروژه با بررسی ابعاد مختلف پروژه در چارچوب مهندسی ارزش، طراحی و اجرای سیستم زهکشی را مورد ارزیابی قرار دهند.

در پروژه مسکونی سعادت آباد – ساید پارک به جهت قرارگیری زمین پروژه در منطقه مرغوب مسکونی تهران و بهای ساخت تمام شده و ارزش مالی قابل توجه واحدهای مسکونی احداث شده پس از پایان دوره ساخت، موجب گردید تا طراحی و اجرای سیستم زهکشی، جهت بررسی و ارزیابی به این شرکت ارجاع داده شود.

نخستین گام در فرآیند طراحی سیستم زهکشی، شناسایی منابع و بررسی معیارها و تعیین میزان تأثیر اجرای عناصر زهکشی در موقعیت ها و ترازهای مختلف پروژه جهت جمع آوری آب های موجود در اطراف پروژه می باشد. با توجه به اینکه پیش تر، طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره ها و انجام عملیات خاکبرداری پروژه سعادت آباد – ساید پارک به این شرکت واگذار شده بود، اعضای دفتر طراحی و همکاران اجرایی شرکت ایستا سازه تا حدودی از وجود منابع آبی و حضور حجم قابل توجه آب در اطراف پروژه به ویژه در همجواری با دیواره های شمالی و غربی مطلع و آگاه بودند. زیرا در دیواره غربی پروژه، پارک گلدیسان سعادت آباد قرار داشت که به علت آبیاری مستمر درختان و فضای سبز آنها، علاوه بر ایجاد فشار هیدرواستاتیک بر دیواره غربی گود، همواره احتمال تجمع آب پشت دیواره و احتمال نفوذ آن به داخل گود وجود داشت. در دیواره شمالی نیز به علت وجود فضای سبز شهرک مسکونی در مجاورت آن، تقریباً چنین شرایطی برقرار بود.

علاوه بر چالش حضور منابع آبی متعدد در همجواری پروژه، سازه های مهمی همچون دکل بلند انتقال برق با تناژ بالا و ایستگاه پمپاژ گاز شهری (پست گاز) در نزدیکی دیواره شرقی قرار داشت. از این رو، می بایستی حضور هر عاملی همچون آب که می توانست ایستایی، پایداری و از همه مهم تر عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار دهد، شناسایی شده و از اثرات مخرب آنها پیشگیری می شد. قرارگیری زمین پروژه در مجاورت این سازه و عوارض حساس به تغییر مکان، ضرورت به کارگیری دقت و حساسیت بسیار زیاد در فرآیند طراحی سیستم زهکشی بهینه و کارآمد را دو چندان می نمود.

از سویی دیگر، به علت شیب طبیعی زمین به سمت زمین پروژه، شریان اصلی و طبیعی آب به سمت داخل گود بود. این امر موجب می گردید تا جریان آب منابع اطراف همچون قنات و آبروهای طبیعی به سمت محدوده داخل گود روانه گردد.

چالش مهم دیگر این پروژه مربوط به برنامه زمان بندی اجرای سازه ساختمان آن بود. زیرا مطابق برنامه زمان بندی ارائه شده، اجرای سیستم زهکشی می بایست همگام با اجرای پی (فونداسیون)، دیوارهای حائل، ستون ها، تیرها، سقف ها و سایر عناصر سازه ای پیش می رفت. از این رو هماهنگی مناسب میان تیم اجرایی اسکلت سازه پروژه و تیم اجرایی عملیات زهکشی بسیار مهم و ضروری به نظر می رسید تا بتوان پروژه را در بازه زمانی معین و مطابق برنامه زمان بندی جامع آن به اتمام رساند. زیرا اتمام به موقع و تحویل در موعد مقرر این پروژه یکی از مهم ترین موارد درخواستی کارفرمای محترم آن بود. از این رو، همکاران اجرایی ما می بایستی برنامه کاری روزانه خود را با عوامل شرکت مجری اسکلت سازه ساختمان پروژه و زیر نظر و تحت مدیریت کارفرمای پروژه هماهنگ و یک سو می نمودند. این امر مستلزم مدیریت بهینه و کارآمد نیروهای انسانی و دستگاه ها و ابزارهای مورد نیاز بود.

راهکارهای ارائه شده در پروژه مسکونی سعادت آباد – ساید پارک (زهکشی):

پس از بررسی و ارزیابی تمامی حالات ممکن و بهینه برای انتخاب و طراحی سیستم زهکشی مناسب، استفاده و اجرای ترکیبی از عناصر زهکشی همچون ژئوتکستایل پلی استر، قلوه چینی، زهکش های قائم و صفحه های ژئوممبرین شانه تخم مرغی به کارفرمای محترم ارائه گردید. پس از ارائه روش ترکیبی اجرای زهکش پیرامونی و زهکش قائم توسط این شرکت، دفتر مهندسی کارفرما و مشاور محترم پروژه، طرح و روش اجرای پیشنهاد شده را مورد بررسی قرار دادند و همراه با اعلام دیدگاه ها و نقطه نظرات خود، طرح ارائه شده را جهت اجرا به این شرکت ابلاغ نمودند.

مطابق طرح نهایی، حفاری چاه های مربوط به زهکش های قائم در محل هایی در مجاورت دیواره ها با حفظ تدابیر فنی و با رعایت الزامات ایمنی صورت پذیرفت. سپس با استفاده از خاک درشت دانه پر گردید. در محیط پیرامونی پروژه نیز پس از حفر گودال کم عمق، فضای مورد نیاز برای اجرای لایه ژئوتکستایل تأمین شده و چیدن قلوه های درشت (ذرات درشت دانه جهت زهکشی) در دستور کار قرار گرفت.

وجود فضای سبز و آبیاری درختان و گیاهان آنها در نزدیکی دیواره شمالی و غربی ایجاب کرد تا اجزای سیستم زهکشی با حساسیت و دقت بیشتری اجرا گردد. همچنین به علت حضور شریان اصلی آب به سمت گود، مسیر آب با هماهنگی سازمان آب منحرف گردید.

با توجه به برنامه زمانی محدود ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، مدیریت پروژه این شرکت سعی نمودند تا با مدیریت صحیح و کارآمد ماشین آلات و نیروهای انسانی حاضر در کارگاه و با سعه صدر و تعامل با سایر ارکان پروژه و شرکت مجری اسکلت سازه پروژه، عملیات اجرای سیستم زهکشی را در مدت زمان تعیین شده به پایان رسانیده و پروژه را تحویل کارفرمای محترم دهند.

پروژه مسکونی سعادت آباد – ساید پارک (زهکشی)

پروژه مسکونی سعادت آباد – ساید پارک (زهکشی) - ایستا سازه

شرح کلی پروژه مسکونی سعادت آباد – ساید پارک (زهکشی):

کاربری پروژه سعادت آباد – ساید پارک به صورت مسکونی می باشد که در زمینی به مساحت 4500 متر مربع در خیابان نیما یوشیج منطقه سعادت آباد واقع در منطقه 2 شهرداری تهران می باشد. این شرکت مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. بر اساس طراحی سازه ای و معماری انجام شده و نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، تراز زیر شالوده (پی یا فونداسیون) سازه پروژه سعادت آباد – ساید پارک برابر با 17 متر بود که عملیات خاکبرداری و پایدارسازی دیواره ها می بایست تا این تراز صورت می گرفت. طبق برداشت نهایی سطح دیواره های پایدار شده گود توسط همکاران نقشه برداری، سطح کل تمام شده دیواره های پایدارسازی شده برابر با 4800 متر مربع بوده است. یکی از فعالیت های مهم و تحسین برانگیز صورت گرفته در این پروژه مربوط به طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی و زهکشی دیواره ها با محوریت حفظ درختان، گیاهان و فضای سبز در همجواری و محدوده پروژه بوده است. به گونه ای که سعی گردید، فرآیند طراحی و عملیات اجرایی پروژه در راستای احترام به محیط زیست و کوشش در حفظ آن بوده و تا حد امکان، پیشرفت عملیات با هدف همسو بودن و سازگاری بیشتر با محیط زیست، همراه باشد. از سویی دیگر، به علت وجود منابع آبی و حضور حجم قابل توجه آب در نزدیکی محل پروژه به ویژه در همجواری با دیواره های شمالی و غربی، سیستم زهکشی با هدف عملکرد بهینه طراحی شد و متناسب با محل قرارگیری اجزای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و همچنین موقعیت اجزای سازه ای ساختمان پروژه متناسب با نقشه ارائه شده توسط طراح سازه، اجرا گردید.

چالش های پروژه مسکونی سعادت آباد – ساید پارک (زهکشی):

در نواحی شمال شهر تهران به علت بالا بودن قیمت زمین و کیفیت بالای ساخت از نظر استفاده از تکنولوژی های جدید و نو و همچنین به کارگیری مصالح مرغوب و با کیفیت، قیمت و بهای تمام شده سازه های مسکونی ساخته شده قابل توجه بوده و از میانگین بهای تمام شده ساختمان های احداث شده در سایر نقاط سطح شهر بالاتر می باشند. از طرفی دیگر، در پروژه های گودبرداری و پایدارسازی، لحاظ نمودن وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود از نظر حضور منابع آبی و بررسی احتمال تجمع آب پشت دیواره های گود به سبب ایجاد فشار هیدرواستاتیک و خطر نفوذ آن به داخل محدوده گودبرداری، در فرآیند طراحی و اجرا بسیار مهم و تعیین کننده می باشد. انجام چنین مطالعاتی موجب می شود تا ارکان مختلف پروژه با بررسی ابعاد مختلف پروژه در چارچوب مهندسی ارزش، طراحی و اجرای سیستم زهکشی را مورد ارزیابی قرار دهند.

در پروژه مسکونی سعادت آباد – ساید پارک به جهت قرارگیری زمین پروژه در منطقه مرغوب مسکونی تهران و بهای ساخت تمام شده و ارزش مالی قابل توجه واحدهای مسکونی احداث شده پس از پایان دوره ساخت، موجب گردید تا طراحی و اجرای سیستم زهکشی، جهت بررسی و ارزیابی به این شرکت ارجاع داده شود.

نخستین گام در فرآیند طراحی سیستم زهکشی، شناسایی منابع و بررسی معیارها و تعیین میزان تأثیر اجرای عناصر زهکشی در موقعیت ها و ترازهای مختلف پروژه جهت جمع آوری آب های موجود در اطراف پروژه می باشد. با توجه به اینکه پیش تر، طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره ها و انجام عملیات خاکبرداری پروژه سعادت آباد – ساید پارک به این شرکت واگذار شده بود، اعضای دفتر طراحی و همکاران اجرایی شرکت ایستا سازه تا حدودی از وجود منابع آبی و حضور حجم قابل توجه آب در اطراف پروژه به ویژه در همجواری با دیواره های شمالی و غربی مطلع و آگاه بودند. زیرا در دیواره غربی پروژه، پارک گلدیسان سعادت آباد قرار داشت که به علت آبیاری مستمر درختان و فضای سبز آنها، علاوه بر ایجاد فشار هیدرواستاتیک بر دیواره غربی گود، همواره احتمال تجمع آب پشت دیواره و احتمال نفوذ آن به داخل گود وجود داشت. در دیواره شمالی نیز به علت وجود فضای سبز شهرک مسکونی در مجاورت آن، تقریباً چنین شرایطی برقرار بود.

علاوه بر چالش حضور منابع آبی متعدد در همجواری پروژه، سازه های مهمی همچون دکل بلند انتقال برق با تناژ بالا و ایستگاه پمپاژ گاز شهری (پست گاز) در نزدیکی دیواره شرقی قرار داشت. از این رو، می بایستی حضور هر عاملی همچون آب که می توانست ایستایی، پایداری و از همه مهم تر عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار دهد، شناسایی شده و از اثرات مخرب آنها پیشگیری می شد. قرارگیری زمین پروژه در مجاورت این سازه و عوارض حساس به تغییر مکان، ضرورت به کارگیری دقت و حساسیت بسیار زیاد در فرآیند طراحی سیستم زهکشی بهینه و کارآمد را دو چندان می نمود.

از سویی دیگر، به علت شیب طبیعی زمین به سمت زمین پروژه، شریان اصلی و طبیعی آب به سمت داخل گود بود. این امر موجب می گردید تا جریان آب منابع اطراف همچون قنات و آبروهای طبیعی به سمت محدوده داخل گود روانه گردد.

چالش مهم دیگر این پروژه مربوط به برنامه زمان بندی اجرای سازه ساختمان آن بود. زیرا مطابق برنامه زمان بندی ارائه شده، اجرای سیستم زهکشی می بایست همگام با اجرای پی (فونداسیون)، دیوارهای حائل، ستون ها، تیرها، سقف ها و سایر عناصر سازه ای پیش می رفت. از این رو هماهنگی مناسب میان تیم اجرایی اسکلت سازه پروژه و تیم اجرایی عملیات زهکشی بسیار مهم و ضروری به نظر می رسید تا بتوان پروژه را در بازه زمانی معین و مطابق برنامه زمان بندی جامع آن به اتمام رساند. زیرا اتمام به موقع و تحویل در موعد مقرر این پروژه یکی از مهم ترین موارد درخواستی کارفرمای محترم آن بود. از این رو، همکاران اجرایی ما می بایستی برنامه کاری روزانه خود را با عوامل شرکت مجری اسکلت سازه ساختمان پروژه و زیر نظر و تحت مدیریت کارفرمای پروژه هماهنگ و یک سو می نمودند. این امر مستلزم مدیریت بهینه و کارآمد نیروهای انسانی و دستگاه ها و ابزارهای مورد نیاز بود.

راهکارهای ارائه شده در پروژه مسکونی سعادت آباد – ساید پارک (زهکشی):

پس از بررسی و ارزیابی تمامی حالات ممکن و بهینه برای انتخاب و طراحی سیستم زهکشی مناسب، استفاده و اجرای ترکیبی از عناصر زهکشی همچون ژئوتکستایل پلی استر، قلوه چینی، زهکش های قائم و صفحه های ژئوممبرین شانه تخم مرغی به کارفرمای محترم ارائه گردید. پس از ارائه روش ترکیبی اجرای زهکش پیرامونی و زهکش قائم توسط این شرکت، دفتر مهندسی کارفرما و مشاور محترم پروژه، طرح و روش اجرای پیشنهاد شده را مورد بررسی قرار دادند و همراه با اعلام دیدگاه ها و نقطه نظرات خود، طرح ارائه شده را جهت اجرا به این شرکت ابلاغ نمودند.

مطابق طرح نهایی، حفاری چاه های مربوط به زهکش های قائم در محل هایی در مجاورت دیواره ها با حفظ تدابیر فنی و با رعایت الزامات ایمنی صورت پذیرفت. سپس با استفاده از خاک درشت دانه پر گردید. در محیط پیرامونی پروژه نیز پس از حفر گودال کم عمق، فضای مورد نیاز برای اجرای لایه ژئوتکستایل تأمین شده و چیدن قلوه های درشت (ذرات درشت دانه جهت زهکشی) در دستور کار قرار گرفت.

وجود فضای سبز و آبیاری درختان و گیاهان آنها در نزدیکی دیواره شمالی و غربی ایجاب کرد تا اجزای سیستم زهکشی با حساسیت و دقت بیشتری اجرا گردد. همچنین به علت حضور شریان اصلی آب به سمت گود، مسیر آب با هماهنگی سازمان آب منحرف گردید.

با توجه به برنامه زمانی محدود ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، مدیریت پروژه این شرکت سعی نمودند تا با مدیریت صحیح و کارآمد ماشین آلات و نیروهای انسانی حاضر در کارگاه و با سعه صدر و تعامل با سایر ارکان پروژه و شرکت مجری اسکلت سازه پروژه، عملیات اجرای سیستم زهکشی را در مدت زمان تعیین شده به پایان رسانیده و پروژه را تحویل کارفرمای محترم دهند.

سایر پروژه ها

پروژه مسکونی زعفرانیه – شارستان (مطالعات ژئوتکنیک)

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم (کوهسار)

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس

اطلاعات بیشتر