ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - شبیه سازی عددی تاثیر شکل کوبه در عملیات تراکم دینامیکی

یکی از روشهای مناسب جهت بهسازی خاک ها به ویژه خاکهای دانه ای، روش تراکم دینامیکی (Dynamic Compaction) می باشد. در این روش، انتشار امواج برشی باعث تغییر مکان ذرات و افزایش تراکم خاکهای سست می گردد.(شبیه سازی عددی شکل کوبه در تراکم دینامیکی)

در پژوهشی با عنوان “شبیه سازی عددی تاثیر شکل کوبه در عملیات تراکم دینامیکی” تأثیر شکل کوبه در عملیات تراکم دینامیکی خاک در نرم افزار ABAQUS شبیه سازی گردیده است. کوبه های مورد بررسی کروی، استوانه ای تخت و مخروطی با زوایای 60، 90 و 120 می باشد. در تمامی حالات وزن کوبه ها برابر 10 تن و تعداد پرتاب هم 10 عدد در نظر گرفته شده است.

ابعاد مدل خاک ماسه ای 20×20×20 متر فرض شده است. روش اجزای محدود مورد استفاده در این مقاله با شبیه سازی عملیات تراکم دینامیکی در مناطق پتروشیمی عسلویه صحت سنجی گردیده است. بیشترین عمق تراکم دینامیکی خاک به ترتیب در حالت استفاده از کوبه های با مقطع استوانه ای، کوبه های با مقطع مخروطی با زاویه 120 درجه، کروی، مخروطی با زاویه 90 درجه و مخروطی با زاویه 60 درجه به دست آمده است.

 

 

کلیدواژه‌ها:

بهسازی خاک، تراکم دینامیکی ، آب زیرزمینی، کوبه های مخروطی ، خاک های دانه ای، نرم افزار ABAQUS ، شبیه سازی، (Dynamic Compaction)

 

مقالات مرتبط:

تعیین فاصله ایمن محل کوبش در عملیات تراکم دینامیکی در مجاورت تونل ها با استفاده از مدلسازی عددی سه بعدی

عمق تأثیر تراکم دینامیکی در بهسازی زمین

بررسی عملکرد کوبه های مخروطی بر تراکم دینامیکی خاک های دانه ای

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW چیست ؟ (Multichannel Analysis of Surface Waves)

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW یکی از [...]


بیشتر بخوانید

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید