ایستاسازه
En Ar

خانه - ویدئو - شرکت عمرانی و مهندسی “ ایستا سازه ”

شرکت عمرانی و مهندسی ایستا سازه خدمات مهندسی خود را متناسب با نیاز کارفرمایان محترم در زمینه های مختلفی همچون گودبرداری و پایدارسازی دیواره های گود، مطالعات ژئوتکنیک، تخریب و خاکبرداری و طراحی و مشاوره ژئوتکنیک ارائه می دهد.

به طور کلی محورهای فعالیت و ارائه خدمات شرکت عمرانی و مهندسی ایستا سازه در بخش پایدارسازی گودهای عمیق به صورت زیر می باشد:

میخ کوبی یا نیلینگ، مهارگذاری یا انکراژ، سازه نگهبان خرپایی، مهار متقابل یا استرات، ساخت از بالا به پایین یا تاپ – دان، دیوار برلنی و دیوار دیافراگمی می باشد.

انتخاب و طراحی هرکدام از روش های فوق الذکر جهت پایدارسازی دیواره های گود تابع عوامل مختلفی همچون مساحت زمین و هندسه و ابعاد آن، ارتفاع هر یک از دیواره های گود، وضعیت عوارض مجاور گود به ویژه ساختمان های مسکونی و اداری و تجاری و تراز زیر شالوده (فونداسیون) سازه آنها، تراز قرارگیری انشعابات و لوله های تأسیسات شهری همچون آب، فاضلاب، برق و گاز، امکان اخذ رضایت حفاری گمانه های میخ (نیل) و مهاری (انکر) از مالکین زمین ها و ساختمان های همجوار دیواره ها و … می باشد.

افزون بر عوامل فوق الذکر دو عامل وضعیت و جنس لایه های خاک و تراز قرارگیری سطح آب زیر زمینی در تعیین و انتخاب روش پایدارسازی دیواره های گود بسیار مهم و حائز اهمیت هستند. برای تعیین این دو عامل و میزان اثرگذاری آنها می بایست پیش از شروع فرآیند طراحی، در محل زمین پروژه مطالعات ژئوتکنیک انجام داد. این مطالعات از طریق انجام حفاری گمانه های اکتشافی ماشینی و دستی صورت می پذیرد. پس از استحصال نمونه های خاک مورد نظر از محل گمانه ها، پارامترهای ژئوتکنیکی مورد نیاز جهت طراحی سیستم پایدارسازی دیواره های گود از جمله ضریب چسبندگی خاک و زاویه اصطکاک داخلی آن در قالب گزارش مطالعات ژئوتکنیک و مهندسی پی ارائه می گردد.

شرکت عمرانی و مهندسی “ ایستا سازه ”

شرکت عمرانی و مهندسی ایستا سازه خدمات مهندسی خود را متناسب با نیاز کارفرمایان محترم در زمینه های مختلفی همچون گودبرداری و پایدارسازی دیواره های گود، مطالعات ژئوتکنیک، تخریب و خاکبرداری و طراحی و مشاوره ژئوتکنیک ارائه می دهد.

به طور کلی محورهای فعالیت و ارائه خدمات شرکت عمرانی و مهندسی ایستا سازه در بخش پایدارسازی گودهای عمیق به صورت زیر می باشد:

میخ کوبی یا نیلینگ، مهارگذاری یا انکراژ، سازه نگهبان خرپایی، مهار متقابل یا استرات، ساخت از بالا به پایین یا تاپ – دان، دیوار برلنی و دیوار دیافراگمی می باشد.

انتخاب و طراحی هرکدام از روش های فوق الذکر جهت پایدارسازی دیواره های گود تابع عوامل مختلفی همچون مساحت زمین و هندسه و ابعاد آن، ارتفاع هر یک از دیواره های گود، وضعیت عوارض مجاور گود به ویژه ساختمان های مسکونی و اداری و تجاری و تراز زیر شالوده (فونداسیون) سازه آنها، تراز قرارگیری انشعابات و لوله های تأسیسات شهری همچون آب، فاضلاب، برق و گاز، امکان اخذ رضایت حفاری گمانه های میخ (نیل) و مهاری (انکر) از مالکین زمین ها و ساختمان های همجوار دیواره ها و … می باشد.

افزون بر عوامل فوق الذکر دو عامل وضعیت و جنس لایه های خاک و تراز قرارگیری سطح آب زیر زمینی در تعیین و انتخاب روش پایدارسازی دیواره های گود بسیار مهم و حائز اهمیت هستند. برای تعیین این دو عامل و میزان اثرگذاری آنها می بایست پیش از شروع فرآیند طراحی، در محل زمین پروژه مطالعات ژئوتکنیک انجام داد. این مطالعات از طریق انجام حفاری گمانه های اکتشافی ماشینی و دستی صورت می پذیرد. پس از استحصال نمونه های خاک مورد نظر از محل گمانه ها، پارامترهای ژئوتکنیکی مورد نیاز جهت طراحی سیستم پایدارسازی دیواره های گود از جمله ضریب چسبندگی خاک و زاویه اصطکاک داخلی آن در قالب گزارش مطالعات ژئوتکنیک و مهندسی پی ارائه می گردد.

جدیدترین ویدیوها

پروژه ظفر – دلیری

رمپ و جمع آوری رمپ در گودبرداری عمیق – رگلاژ کف گود

پروژه فونیکس – پایدارسازی گود به روش مهار متقابل (استرات) و نیلینگ

پشت صحنه ساخت تیزر گودبرداری و پایدارسازی گود عمیق – ایستاسازه