ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - طراحی و اجرای سازه های فولادی به روش Top&Down و مطالعه موردی

مشکل بیشتر روش های پایدارسازی گود، بحث اجازه از مجاورین پروژه می باشد. یکی از روش های مناسب از لحاظ کاهش هزینه و زمان ساخت، روش بالا به پایین (Top-Down) می باشد که امکان اجرای همزمان روسازه و زیرسازه را فراهم می نماید.

در مقاله ای با عنوان “طراحی و اجرای سازه های فولادی به روش Top&Down و مطالعه موردی” اصول کلی این روش شرح داده شده است و مطالعه ای در مورد یک پروژه در شهر تهران با 6 طبقه زیرزمین و 11 طبقه روی زمین انجام گردیده است.

طراحی روش بالا به پایین در دو بخش

  • ژئوتکنیکی
  • سازه ای

انجام می شود

که در بخش اول محاسبات مربوط به اندرکنش خاک و سازه شامل استخراج روابط نیرو – جابجایی، کنترل نشست و ظرفیت باربری شمع ها و شالوده (فونداسیون) انجام شده

در بخش دوم مدل سازی به روشی کاملا متفاوت نسبت به روش های متداول انجام می گیرد که شامل اعمال اثرات اندرکنش خاک و سازه و تحلیل مراحل ساخت می باشد که در این تحلیل فشار جانبی خاک در مراحل ساخت به دیوارهای حائل وارد شده و ظرفیت اجزای سازه ای در هر مرحله از اجرا مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

کلیدواژه‌ها:

گودبرداری عمیق ،پایدارسازی گودها عمیق ، طراحی روش Top&Down ، گودبرداری Top-Down بالا به پایین ،طراحی و اجرای سازه های فولادی به روش Top&Down ، ژئوتکنیک

 

مقالات مرتبط:

ساخت از بالا به پایین یا تاپ دان چیست؟ (Top-Down Construction)

ارزیابی پارامترهای موثر درالگوی گودبرداری عمیق شهری و انتخاب الگوی بهینه با استفاده از روش تصمیم گیری فازی

بررسی عددی فشارجانبی خاک در روش ساخت بالا به پایین

بررسی و مقایسه روش های اجرایی احداث ایستگاه های متروی اهواز طرح مورد مطالعه Top-Down Method

ابزارسنجی و ارزیابی تغییر شکل در پایدارسازی گود به روش ساخت از بالا(Top-Down) به همراه مطالعه موردی

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW چیست ؟ (Multichannel Analysis of Surface Waves)

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW یکی از [...]


بیشتر بخوانید

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید