ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - آنالیز دیوار مهاربندی شده با عناصر مهارمتقابل (استرات) با استفاده از نرم افزار پلاکسیس دو بعدی

پایدارسازی گودها عمیق ، گودبرداری در خاک شهر اهواز دارای چالش های خاصی است. در مقاله ای با عنوان “آنالیز دیوار مهاربندی شده با عناصر فشاری (استرات) با استفاده از نرم افزار پلاکسیس دو بعدی” با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود پلکسیس (Plaxis) به بررسی پایدارسازی گودی 10 متری با استفاده از روش مهار متقابل (استرات، Strut) پرداخته شده است.

در این پژوهش تأثیر عرض گودبرداری، بارگذاری و سطح آب زیرزمینی و سختی دیوار مورد بررسی قرار گرفته و بهترین مکان نصب مهارها و رابطه تنش- کرنش مهندسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این مطالعه نشان می دهد که نصب مهار متقابل (استرات) برای مهار دیواره گودبرداری شده،

 • ضریب ایمنی را بالاتر برده
 • تغییر مکان جانبی را کاهش
  می دهد.

 

مزایای روش مهارمتقابل

 • محدودسازی تغییرشکل ها
 • مناسب گودهای عمیق واقع در مناطق شهری
 • مناسب برای گودبرداری ها با عرض کم
 • امکان بازیافت بخشی از مصالح (اعضای افقی)
 • عدم ورود به زمین های مجاور
 • قابلیت انطباق با روش های زهکشی
 • انعطاف پذیری و امکان تقویت طرح در حین و پس از اجرا

معایب روش مهارمتقابل

 • غیراقتصادی بودن در زمین های با عرض زیاد
 • اشغال فضای داخل گود و صعوبت خاکبرداری و اجرای سازه اصلی
 • سرعت نسبتا پائین اجرای عملیات
 • محدودیت اجرا در پروژه های با هندسه نامنظم
 • عدم امکان استفاده برای افزایش عمق گود در زمان اجرا یا پس از اتمام گودبرداری

 

کلیدواژه‌ها:

بهسازی خاک ، پایدارسازی گودها عمیق ، پایدارسازی گود به روش استرات ، مهارمتقابل ، نرم افزار پلاکسیس دو بعدی ، مهار دیواره گودبرداری ، ژئوتکنیک ، ضریب ایمنی ، گودبرداری  ، طراحی مهارمتقابل ، مهارمتقابل چیست  ، مهارمتقابل سازه نگهبان ، استرات چیست

 

مقالات مرتبط:

مهار متقابل یا استرات چیست؟ (Braced Excavations – Struts)

بررسی تأثیر مقاطع مهارها بر روی تغییرشکل افقی دیوار در پایدارسازی گود به روش مهار متقابل

بررسی فاصله مناسب مهار از لبه گود در پایدارسازی گودها به روش مهار متقابل

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید

ابزار دقیق در مهندسی ژئوتکنیک (Instruments in geotechnical engineering)

ابزار دقیق در مهندسی ژئوتکنیک (Instruments in geotechnical engineering) ابزار [...]


بیشتر بخوانید