ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - تعیین فاصله ایمن محل کوبش در عملیات تراکم دینامیکی در مجاورت تونل ها با استفاده از مدلسازی عددی سه بعدی

تراکم دینامیکی (Dynamic Compaction) یکی از روشهای مؤثر جهت بهسازی خاک های ماسه ای خشک و اشباع است. با توجه به ارتعاشات زیادی که در این روش ایجاد می شود، ایمنی و پایداری سازه های مجاور یا زیرزمینی می بایست در طراحی تراکم دینامیکی لحاظ گردد.( تراکم دینامیکی در مجاورت تونل ها)

در مطالعه ای با عنوان “تعیین فاصله ایمن محل کوبش در عملیات تراکم دینامیکی در مجاورت تونل ها با استفاده از مدلسازی عددی سه بعدی” با استفاده از شبیه سازی سه بعدی به وسیله نرم افزار اجزای محدود ABAQUS ، حداقل فاصله ایمن در اثر عملیات تراکم دینامیکی برای تونل با قطر ثابت در چهار عمق و سه تراز انرژی کوبش مختلف با استفاده از معیار بیشینه سرعت ذرات (PPV) تعیین شده است.

این پژوهش نشان می دهد که ربع اول تونل که در سمت کوبش قرار دارد، ناحیه بحرانی آن است. با افزایش عمق تونل و یا کاهش انرژی کوبش، میزان فاصله های ایمن از محور آن کاهش می یابد. همچنین موقعیت نقطه نظیر بیشینه سرعت ذرات در جداره تونل، در انرژی و فاصله کوبش ثابت، با افزایش عمق، از انتهای ناحیه بحرانی به سمت تاج آن جابجا و برای تونل در عمق و فاصله کوبش ثابت، با کاهش انرژی کوبش، محل وقوع سرعت ذرات در ناحیه بحرانی ثابت ولی مقدار آن کاهش می یابد.

 

کلیدواژه‌ها:

بهسازی خاک، تراکم دینامیکی ، نرم افزار اجزای محدودABAQUS

 

مقالات مرتبط:

عمق تأثیر تراکم دینامیکی در بهسازی زمین

بررسی عملکرد کوبه های مخروطی بر تراکم دینامیکی خاک های دانه ای

شبیه سازی عددی تاثیر شکل کوبه در عملیات تراکم دینامیکی

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW چیست ؟ (Multichannel Analysis of Surface Waves)

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW یکی از [...]


بیشتر بخوانید

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید