ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - بررسی عددی فشارجانبی خاک در روش ساخت بالا به پایین

افزایش قیمت زمین در کلان شهرها و برج سازی ها، مالکان زمین ها را به سمت استفاده از ظرفیت زیر تراز صفر و طبقات منفی سوق داده است. (روش تاپ دان (Top-Down))

بدین جهت یکی از دغدغه های مهندسین ژئوتکنیک هم استفاده از روش های

  • ایمن
  • اقتصادی
  • سریع

جهت اجرای پایدارسازی گودها قرار گرفته است.

یکی از روش های پایدارسازی مناسب و در حال پیشرفت در کشور ایران، روش تاپ دان (Top-Down) می باشد. اگر در این روش دیوار جدا کننده احداث نگردد، توزیع فشار جانبی خاک بر اساس تغییر در مراحل ساخت تغییر یافته و امکان وقوع برخی تغییرشکل ها در خاک می باشد. با استفاده از شبیه سازی 3 بعدی در مقاله ای با عنوان “بررسی عددی فشارجانبی خاک در روش ساخت بالا به پایین” تغییرات فشارجانبی خاک در هر مرحله از روش اجرای ساخت بالا به پایین مورد بررسی قرار گرفته است.

 

کلیدواژه‌ها:

گودبرداری عمیق ،پایدارسازی گودها عمیق ، روش اجرای تاپ دان ، گودبرداری Top-Down بالا به پایین ، ژئوتکنیک ، روش تاپ دان

 

مقالات مرتبط:

ساخت از بالا به پایین یا تاپ دان چیست؟ (Top-Down Construction)

ارزیابی پارامترهای موثر درالگوی گودبرداری عمیق شهری و انتخاب الگوی بهینه با استفاده از روش تصمیم گیری فازی

طراحی و اجرای سازه های فولادی به روش Top&Down و مطالعه موردی

بررسی و مقایسه روش های اجرایی احداث ایستگاه های متروی اهواز طرح مورد مطالعه Top-Down Method

ابزارسنجی و ارزیابی تغییر شکل در پایدارسازی گود به روش ساخت از بالا(Top-Down) به همراه مطالعه موردی

صحت سنجی نرم افزاری سیستم گودبرداری Top-Down بالا به پایین به وسیله نرم افزارهای ETABS و PLAXIS مطالعه موردی پروژه تجاری-مسکونی دیباجی، تهران

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW چیست ؟ (Multichannel Analysis of Surface Waves)

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW یکی از [...]


بیشتر بخوانید

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید