ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - مدل سازی عددی بهسازی به روش جت گروتینگ در سایت اسکله بندرانزلی

یکی از روش های بهسازی خاک های ماسه ای روش جت گروتینگ (Jet Grouting) یا تزریق با فشار بالاست. روانگرایی و کم بودن ظرفیت باربری و همچنین وجود نشست های بیش از حد مجاز، از مشکلات ماسه های ریزدانه یکنواخت در شرایط اشباع می باشد.

در مقاله ای با عنوان ” مدلسازی عددی بهسازی به روش جت گروتینگ در سایت اسکله بندرانزلی” در مورد شناسایی متغیرهای شاخص در طراحی جت گروتینگ در سایت اسکله بندرانزلی، مباحثی مطرح گردیده است.

مدلسازی عددی این تحقیق کاهش 70 درصدی نشست توسط جت گروتینگ را نشان می دهد.

ضمنا طول و فاصله ستون های جت گروتینگ از مهمترین پارامترهای هندسی در کاهش نشست بیشینه شالوده (فونداسیون) به حساب می آیند.

 

کلیدواژه‌ها:

بهسازی خاک ،پایدارسازی گودها عمیق ، بهسازی به روش جت گروتینگ ، تزریق پرفشار ، مدلسازی عددی ، ستون های جت گروتینگ ، ژئوتکنیک ، پارامترهای هندسی ، فونداسیون ، تزریق با فشار بالا

 

مقالات مرتبط:

تزریق پر فشار یا جت گروتینگ چیست؟ (Jet Grouting)

اختلاط عمیق خاک یا DSM چیست؟ (Deep Soil Mixing)

بررسی پارامترهای موثر بر مقاومت نمونه های اخذ شده از ستون های جت گروتینگ

روشهای ارزیابی قطر ستون های ساخته شده به روش جت گروتینگ (تزریق پرفشار)

بررسی روش جت گروتینگ و چگونگی نقش آن دربهسازی خاک

ارزیابی روش اختلاط عمیق خاک در بهسازی خاکهای مساله دار

بررسی و مقایسه دو روش تزریق با فشار بالا (Jet Grouting) و اختلاط در عمق (DSM) در بهسازی های عمیق

تأثیر اختلاط عمیق خاک بر روی ظرفیت باربری و نشست خاک ریزدانه

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW چیست ؟ (Multichannel Analysis of Surface Waves)

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW یکی از [...]


بیشتر بخوانید

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید