ایستاسازه
En Ar

مسئولیت اجتماعی

شرکت فنی و مهندسی ایستاسازه در راستای توسعه رویکرد مدیریت مبتنی بر ارزش ها، در نظر دارد نسبت به اجرای قدم به قدم و مستمر فعالیت های زیر در راستای مسئولیت اجتماعی اقدام نماید:

 • شفاف سازی ارزش ها
 • همگانی نمودن آنها
 • همسو سازی کلیه اقدامات روزمره با این مبانی اخلاقی 
بخش مسئولیت اجتماعی شرکت فنی و مهندسی ایستاسازه

لذا از این پس ملاک تصمیم گیری و عمل نمودن در شرکت، رعایت اصول و ارزش های زیر در راستای مسئولیت اجتماعی می باشد:

اخلاق گرایی

 • ما با صداقت، حق جویی و امانتداری، خوشنامی شرکت را ارتقاء می دهیم.
 • ما با سرلوحه قرار دادن مشتری مداری، از طریق شناسایی، درک و برآورده نمودن نیازها و انتظارات مشتریان، به تعهدمان در قبال آنان پاسخگو هستیم.
 • ما با پذیرش و استقبال از گفتار و رفتار صادقانه، ارائه اطلاعات صحیح، دقیق و در زمان مناسب، به مسئولیت های خود در جامعه پایبندیم.
 • ما با ارج نهادن به کرامت انسانی از طریق رعایت حقوق فردی و منزلت اجتماعی اشخاص، به همکاران به عنوان ارزشمندترین سرمایه های سازمانی احترام می گذاریم و با رفتار و عملکرد درست، اعتماد متقابل را تقویت می نماییم.

عقلانیت

ما با نظم و انضباط سازمانی، مسئولیت پذیری، مشارکت در کار گروهی، توجه به کیفیت و بهره وری و انجام فعالیت ها به صورت فرآیندی، عقلانیت را با رعایت موارد ذیل سرلوحه تصمیم گیری و عمل خود در راستای مسئولیت اجتماعی قرار می دهیم:

 • با ارائه فرآورده های ارزشمند، امکان انتخاب برتر را برای مشتریان فراهم می کنیم.
 • با تشویق نظم و ابتکار عمل و همکاری جمعی، فرصت سازی برای یادگیری و رشد خود و همکاران را به وجود می آوریم.
 • از طریق رشد ارزش و بازدهی سهام شرکت، بقای شرکت و تشویق سهامداران برای توسعه شرکت را تضمین می نماییم.
 • با مشارکت موثر اجتماعی، فرصت سازی، تحکیم مناسبات اجتماعی و ارتقاء نشان ایستاسازه را در جامعه انجام می دهیم.

عدالت خواهی

 • ما کسب و کارمان را با مشتریان و در بازار هدف، منصفانه و منسجم اداره می کنیم.
 • ما سهم کارکنان از دستاوردها را به تناسب شغل، شاغل و عملکرد آنان تسهیم می کنیم.
 • ما برای رسیدن به سهم عادلانه سهامداران از ارزش افزوده و منابع، تلاش می کنیم.
 • ما در توزیع فرصت ها در جامعه، عادلانه رفتار می کنیم.
follow our social’s