ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - مطالعات خصوصیات ژئوتکنیکی خاک باقی مانده در جنوب شرق همدان (تکیه گاه راست سد اکباتان)

با توجه به اهمیت شناخت خاک زیرسطحی هر پروژه عمرانی، در مقاله ای با عنوان “مطالعات خصوصیات ژئوتکنیکی خاک باقی مانده در جنوب شرق همدان (تکیه گاه راست سد اکباتان)” به شناخت مشخصات خاک های باقیمانده جنوب شرق همدان پرداخته شده است. این خاک های کم ضخامت، در اثر هوازدگی سنگ های شیستی به وجود آمده اند. خصوصیات سنگ شناسی و ژئوتکنیکی زیر برای این خاک ها تعیین گردیده است:

 • درصد رطوبت
 • چگالی دانه ها
 • دانه بندی
 • حدود اتربرگ
 • هم ارز ماسه
 • دانسیته در محل
 • تراکم
 • برش مستقیم
 • ضرایب تحکیم

 

اهمیت شناخت خاک زیرسطحی

اهمیت شناخت خاک زیرسطحی

 

با توجه به:

 • 5/29=SE
 • رده خاک: SW
 • کم بودن تورم پذیری خاک های مورد مطالعه

این خاک ها به عنوان منابع قرضه در زیرسازی جاده مناسب هستند.

 

کلیدواژه‌ها:

ژئوتکنیک چیست ، خاک های باقیمانده ، مطالعات خصوصیات ژئوتکنیکی ، سد اکباتان، همدان، مطالعات خاک، مطالعات ژئوتکنیک ، ژئوتکنیک خاک ، ژئوتکنیک چیست

 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW چیست ؟ (Multichannel Analysis of Surface Waves)

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW یکی از [...]


بیشتر بخوانید

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید