ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - مطالعات ژئوتکنیک و طرح علاج بخشی نمونه موردی سد خشکه سیل شهرستان نمین استان اردبیل

مطالعات ژئوتکنیک (مطالعات خاک) شامل آزمایش های صحرایی و آزمایشگاهی جهت تعیین خصوصیات مهندسی لایه های خاک هر پروژه می بایست انجام شوند. در ساختگاه سدها، ضرورت انجام مطالعات خاک به علت ماهیت ویژه آنها، ضرورت نگهداری و پایداری بلند مدت بیشتر احساس می گردد. در پژوهشی با عنوان “مطالعات ژئوتکنیک و طرح علاج بخشی نمونه موردی سد خشکه سیل شهرستان نمین استان اردبیل” مطالعات ژئوتکنیک طرح علاج بخشی سد نمین اردبیل را که شامل 4 گمانه دستی و 4 گمانه ماشینی می باشد، مورد بررسی قرار داده است. آزمایش نفوذ استاندارد (SPT)، آزمایش نفوذپذیری و … بر روی نمونه ها انجام گرفته است. بر اساس نتایج مطالعات خاک:

  • تا عمق 8/0 متری: مصالح پوسته، شن با مخلوطی از لای و رس متراکم
  • از عمق 8/0 متری تا 91 متری: خاک ریز دانه رسی با چسبندگی فوق العاده بالا و تراکم زیاد

 

بر اساس نتایج مطالعات خاک

بر اساس نتایج مطالعات خاک

 

خاک غالب هسته از نظر تراکم در رده خاک های سخت و خیلی سفت قرار می گیرد. همچنین، تمامی نمونه های به دست آمده از گمانه ها دارای نفوذپذیری بسیار کم بودند.

 

کلیدواژه‌ها:

مطالعات ژئوتکنیک، آزمایش های آزمایشگاهی، آزمایش های صحرایی، سد نمین، آزمایش نفوذ استاندارد، آزمایش نفوذپذیری، تراکم

 

مقالات مرتبط:

کاربرد روش های پاسخ ضربه، لرزه نگاری سطح به عمق و بین گمانه ای در مطالعات ژئوتکنیک، مطالعه موردی: محل احداث مجتمع مسکونی کلارآباد

تاثیر مطالعات ژئوتکنیک در مهندسی مجدد خطوط انتقال آب مطالعه موردی خط انتقال آب گناباد

بررسی روش های ژئوفیزیک و کاربرد آن در مطالعات اولیه ژئوتکنیکی درتونل ها و فضاهای زیرزمینی

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW چیست ؟ (Multichannel Analysis of Surface Waves)

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW یکی از [...]


بیشتر بخوانید

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید