ایستاسازه
En Ar

خانه - خدمات ما - مطالعات ژئوتکنیک

مطالعات ژئوتکنیک خاک (مطالعات خاک) ، شناسائی وضعیت لایه بندی زیر سطحی و ویژگی های مهندسی خاک پیش نیاز تمامی پروژه های عمرانی است. محورهای فعالیت و ارائه‌‍‌ی خدمات شرکت عمرانی مهندسی ایستاسازه در بخش مطالعات ژئوتکنیک خاک، مراحل انجام شناسایی‌‌های ژئوتکنیکی: مطالعات دفتری و بازدید محلی، شامل جمع‌آوری اطلاعات ژئوتکنیکی موجود محلی، مطالعه نقشه‌های توپوگرافی، عکس‌های هوایی و ماهواره‌ای و برنامه‌ریزی برای شناسایی‌های ژئوتکنیکی،بررسی‌های زیرسطحی، شامل عملیات حفاری، گمانه‌زنی و اخد نمونه‌‌های آزمایشگاهی،انجام آزمون‌های برجا،انجام آزمون‌های آزمایشگاهی،ارزیابی و تفسیر نتایج و ارائه پیشنهادات طراحی،انجام عملیات شناسایی درحین اجرا، در صورت نیاز،شرایط پروژه، محدودیت‌ها و اهمیت هر یک از مراحل اشاره شده می تواند موجب تغییر در ترتیب متداول گردد.

لرزه خیزی

لرزه ‌نگاری به عنوان یکی از شاخه‌های ژئوفیزیک شناخته می‌شود و مطالعه علمی گسترش امواج الاستیک در زمین می‌باشد. جهت تعیین لرزه خیزی مناطقی که با کمبود اطلاعات و داده‌ها مواجه هستند، باید ارزیابی احتمالاتی انجام دهیم.

برنامه‌‌ریزی شناسایی‌های ژئوتکنیکی

غالباً در شناسایی‌های ژئوتکنیکی به تدریج با پیشرفت عملیات شناسایی و کسب اطلاعات بیشتر از ساختگاه برنامه‌ریزی اولیه می تواند دچار تغییر شود. تبادل نظر بین مهندس طراح و مهندس مطالعات ژئوتکنیک در تدوین برنامه مطالعات الزامی بوده و تعیین ترتیب عملیات شناسایی بر عهده طراح است. ایستاسازه برنامه‌ریزی اولیه‌ مطالعات ژئوتکنیکی را با تعیین موارد زیر براساس آیین‌نامه‌ و مراجع، اطلاعات موجود ساختگاه و قضاوت مهندسی تنظیم می‌کند.

  • پارامترهای مورد نیاز و میزان دقت تخمین آنها
  • آرایش، فاصله و عمق گمانه‌ها و چال‌های شناسایی
  • تعداد،عمق، روش و نوع نمونه‌گیری (دست‌خورده و یا دست‌نخورده)
  • نوع و تعداد آزمون‌های آزمایشگاهی و صحرایی مورد نیاز
  • هزینه‌های شناسایی‌های ژئوتکنیکی

معمولا شناسایی‌های ژئوتکنیکی کافی هزینه‌هایی در حدود ۰٫۲۵ تا  یک درصد هزینه کل پروژه را شامل می‌شود. درصد هزینه معمولا با افزایش هزینه کل پروژه کاهش یافته و ممکن است به ۰٫۱ درصد نیز برسد. تحقیقات نشان داده است در بسیاری موارد انجام شناسایی‌های دقیق‌تر ژئوتکنیکی منجر به کاهش هزینه کل پروژه به میزان چندین برابر هزینه شناسایی می‌‌گردد.

خدمات و اهداف شناسایی‌های ژئوتکنیکی

مطالعات دفتری و مقدماتی ساختگاه پروژه‌های عمرانی بر اساس اطلاعات معتبر منتشر شده از دیگر ساختگاه‌ها و شناسایی‌های انجام شده در گذشته، نقشه‌های توپوگرافی، عکس‌های هوایی و ماهواره‌ای و بازدید محلی

کسب پارامترهای ژئوتکنیکی بر اساس محاسبات معکوس ساخت سازه‌های مجاور (Back Analyses)

حفاری چال‌ها و ترانشه‌های شناسایی – اکتشافی (Test Pits) و گالری‌های افقی

حفاری گمانه‌های شناسایی – اکتشافی و نمونه‌گیری از مصالح خاک و سنگ

انجام آزمون‌های صحرایی

انجام آزمون‌های آزمایشگاهی بر روی نمونه‌های تهیه شده در عملیات صحرایی

انجام آزمون‌های ژئوفیزیک

مطالعه و تعیین وضعیت سطوح آب زیرزمینی ساختگاه

تعیین ضخامت و جنس لایه‌های خاک و عمق سنگ بستر

ارائه مبانی، معیارها و پارامترهای مورد نیاز برای طراحی سازه‌های ژئوتکنیکی با توجه به سطح اهمیت و حساسیت پروژه

گردآوری پارامترهای مورد نیاز برای طراحی و پیشنهاد روش ترمیم سازه‌های در معرض گسیختگی

مطالعه تاثیر اجرای پروژه مورد نظر بر محیط و سازه‌های مجاور

کنترل ایمنی فرضیات طراحی و روش ساخت پروژه‌های ژئوتکنیکی، همزمان با مرحله ساخت

مطالعه ساختگاه در صورت مواجهه با شرایط ژئوتکنیکی پیش بینی نشده

زمین شناسی 

مطالعه اثرات زیست محیطی پروژه‌ها

خدمات ایستاسازه

پایدارسازی گودهای عمیق

محورهای فعالیت و ارائه خدمات شرکت عمرانی مهندسی ایستاسازه در بخش پایدارسازی گودهای عمیق به طور کلی به صورت زیر می باشد: [...]
بیشتر بخوانید

بهسازی خاک

بهسازی خاک با استفاده از روش های متعدد و متنوع، امروزه یکی از مهمترین کاربردهای علم ژئوتکنیک به شمار می آید. احداث [...]
بیشتر بخوانید

مطالعات ژئوتکنیک

مطالعات ژئوتکنیک خاک (مطالعات خاک) ، شناسائی وضعیت لایه بندی زیر سطحی و ویژگی های مهندسی خاک پیش نیاز تمامی [...]
بیشتر بخوانید

تخریب و خاکبرداری

اجرای عملیات خاکی (تخریب و خاکبرداری ) محورهای فعالیت و ارائه‌‍ خدمات شرکت عمرانی مهندسی ایستاسازه در بخش عملیات خاکی پروژه ها به [...]
بیشتر بخوانید

طراحی و مشاوره ژئوتکنیک

طراحی و مشاوره ژئوتکنیک ،مسائل و مخاطرات ژئوتکنیکی بخش قابل توجهی از پروژه های عمرانی و توسعه زیربنایی را شامل [...]
بیشتر بخوانید

ابنیه و ساختمان

محورهای فعالیت و ارائه‌‍‌ی خدمات شرکت عمرانی مهندسی ایستاسازه در بخش ابنیه و ساختمان ، «مشارکت در ساخت»، «مدیریت طرح [...]
بیشتر بخوانید