تغییر شکل های گودبرداری نگهداری شده به وسیله دیوار برلنی

تحلیل و بررسی تغییر شکل های گودبرداری نگهداری شده به وسیله دیوار برلنی

پیش بینی تغییر شکل های مراحل گودبرداری، یکی از مسائل مهم در پایدارسازی گودها می باشد. در بعضی از تحقیقات به جای استفاده از مدل مور-کولمب با استفاده از مدل دراکر- پراگر نتایج نزدیک به واقعیت به دست آمده است. در مقاله ای با عنوان “تحلیل و بررسی تغییر...

بیشتر بخوانید
آنالیز حساسیت دیوار برلنی و تعیین پارامترهای مختلف تاثیر گذار بر رفتار دیوار

آنالیز حساسیت دیوار برلنی و تعیین پارامترهای مختلف تاثیر گذار بر رفتار دیوار

افزایش جمعیت و نیاز بیش از پیش به زمین و سازه های زیرزمینی، مهندسین عمران را به سمت تحقیق بر روی روش های مختلف پایدارسازی سوق داده است. یکی از روش های پیشنهادی مهندسین خاک (ژئوتکنیک) روش دیوار برلنی است. در تحقیقی با عنوان “آنالیز حساسیت دیوار برلنی و...

بیشتر بخوانید
بررسی تاثیر عمق و فاصله شمع کمکی از لبه ی گود در مهارسازی از راس سیستم دیوار برلنی

بررسی تاثیر عمق و فاصله شمع کمکی از لبه ی گود در مهارسازی از راس سیستم دیوار برلنی

یکی از معضلات حال حاضر مهندسین، استفاده از فضای زیر زمین است که با توجه به خطرات ناشی از گودبرداری تمهیدات ویژه ای جهت این کار نیاز است. یکی  از روش های مناسب جهت پایدارسازی گودها، روش دیوار برلنی است که متشکل از شمع و مهار افقی است. یک...

بیشتر بخوانید
نیلینگ یا میخ کوبی دیواره چیست؟ (Soil Nailing)

نیلینگ یا میخ کوبی دیواره چیست؟ (Soil Nailing)

نیلینگ یا میخ کوبی دیواره ها روشی جهت پایدارسازی گودها، ترانشه ها، شیروانی ها و … می باشد. در این روش توسط میلگردهای فولادی با قطر ۲۸ الی ۴۰ میلیمتر که اصطلاحاً نیل (Nail) گفته می شود، خاک را مسلح می کنند. فواصل تقریبی میلگردها (میخ ها) حدود ۲...

بیشتر بخوانید
گودبرداری حین اجرا و دوره بهره برداری در روشهای میخ کوبی خاک، مهارگذاری و دیوار برلنی

ارزیابی تغییرمکانهای ناشی از گودبرداری حین اجرا و دوره بهره برداری در روشهای میخ کوبی خاک، مهارگذاری و دیوار برلنی

یکی از مسائل مهم علم مکانیک خاک پایدارسازی گودها در مجاورت سازه های حساس به جابجایی می باشد. در تحقیقی با عنوان “ارزیابی تغییرمکانهای ناشی از گودبرداری حین اجرا و دوره بهره برداری در روشهای میخ کوبی خاک، مهارگذاری و دیوار برلنی” به بررسی تغییرمکان های ناشی از گودبرداری...

بیشتر بخوانید
بررسی فاصله و ابعاد شمع های فولادی بر تغییر شکلهای گودبرداری در روش دیوار برلنی

تحلیل و بررسی فاصله و ابعاد شمع های فولادی بر تغییر شکلهای گودبرداری در آبرفت درشت دانه به روش دیوار برلنی با استفاده از روش عددی

پایدارسازی دیواره گودها یکی از کارهای حساس مهندسی به شمار می رود. هدف از گودبرداری ایمن حفظ جان انسان ها و ایمنی سازه های مجاور گود می باشد. یکی از روش های مناسب جهت پایدارسازی گودهای عمیق روش دیوار برلنی است. در این روش از نیمرخ های فولادی و...

بیشتر بخوانید
بررسی عملکرد سیستم میکروپایل در خاکهای با پتانسیل تورم

بررسی عملکرد سیستم میکروپایل در خاکهای با پتانسیل تورم

امروزه ریزشمع ها به دلیل سهولت اجرا، از شمع های درجا بیشتر توسعه یافته اند. میکروپایل متشکل از یک لوله مشبک با قطر کم می باشد که توسط میلگرد فولادی مسلح شده و توسط دوغاب سیمان تزریق می گردد. ریزشمع ها (Micropile) غالباً یکی از گزینه های مناسب اقتصادی...

بیشتر بخوانید
بررسی رفتار استاتیکی میکروپایل ها در مجاورت آب

بررسی رفتار استاتیکی میکروپایل ها در مجاورت آب

به شمع های با قطر کمتر از ۳۰۰ میلیمتر که غالباً توسط تسلیح فولادی و تزریق با فشار بالای دوغاب سیمان اجرا می گردند، ریزشمع (میکروپایل) اطلاق می گردد. یکی از ویژگی های میکروپایل قابلیت اجرا در شرایط وجود آب زیرزمینی است. در مناطق با سطح آب زیرزمینی بالا،...

بیشتر بخوانید

بررسی رفتار میکروپایلها در خاکهای دانه ای با استفاده از مدل سازی فیزیکی آزمایشگاهی

افزایش جمعیت و گران شدن زمین، انسان ها را به سمت زمین های ارزان سوق داده است. زمین های ارزانتر معمولا کیفیت مهندسی پایین تری دارند و نیاز و به اصلاح و بهسازی دارند. یکی از روش های اصلاح خاک های مسئله دار، اجرای ریزشمع (Micropile) می باشد. اغلب...

بیشتر بخوانید

بررسی رفتار لرزه ای میکروپایل ها در بهسازی خاک

زلزله یکی از عوامل خرابی سازه ها در طول عمر بشر بوده است و یکی از چالش های زندگی انسان ها، بهسازی لرزه ای سازه های موجود و در دست ساخت می باشد. یکی از روش های کاربردی جهت بهسازی لرزه ای سازه ها، اجرای ریزشمع (Micropile) می باشد....

بیشتر بخوانید