ایستاسازه
En Ar

خانه - ویدئو - مقایسه روش تاپ دان و سایر روش های پایدارسازی گود

در روش های گودبرداری و پایدارسازی دیواره ها همچون میخ کوبی (نیلینگ)، مهارگذاری (انکراژ)، مهار متقابل (استرات)، سازه نگهبان خرپایی و برداشت شیب دار یا پلکانی خاک (بِرم) می بایستی عملیات خاکبرداری و فرآیند پایدارسازی دیواره ها تا تراز شالوده (فونداسیون) انجام پذیرد. سپس شالوده سازه در کف گود اجرا شده و طبقات سازه ای ساخته شوند. بعد از رسیدن به تراز هر طبقه، بخش هایی از سازه نگهبان که با سازه اصلی تداخل دارند، حذف شده و سازه اصلی اجرا می شود. بنابراین می توان گفت که تمامی روش های گودبرداری شیب دار، مهار متقابل (استرات)، سازه نگهبان خرپایی، میخ کوبی (نیلینگ) و مهارگذاری (انکراژ) جز روش های ساخت پایین به بالا هستند.

در سوی دیگر و در مقابل این دسته از روش های پایدارسازی، روش گودبرداری و اجرای سازه به روش بالا به پایین (تاپ دان) قرار دارد. در این روش، بر خلاف روش های پیشین، ساخت بخش زیر زمینی سازه از بالا به پایین انجام می پذیرد. به همین دلیل، به این روش بالا – پایین (تاپ – دان) گفته می شود. در این روش، همزمان و همگام با پیشروی و ساخت طبقات زیر زمین سازه، امکان ساخت طبقات روسازه نیز فراهم می باشد. بنابراین استفاده از روش بالا – پایین (تاپ – دان) صرفه جویی زمانی و به تبع آن صرفه جویی اقتصادی قابل توجهی برای پروژه به ارمغان می آورد.

داشتن دو جبهه کاری کاملاً مستقل از هم سبب می گردد تا روند پیشرفت عملیات اجرایی پروژه تأثیر کمتری از اثراتی همچون کمبود مصالح در بازار، اعتصابات صنوف، نوسانات قیمت مصالح پای کار، خرابی ماشین آلات، رخدادهای مرتبط با فصول سال و سردی و گرمی هوا بگیرد. افزون بر این، استفاده از روش پایدارسازی بالا – پایین (تاپ – دان) سبب می گردد تا فعالیت های غیر سازه ای همچون سفت کاری، نازک کاری، نصب تأسیسات مکانیکی و الکتریکی و … زودتر از زمان مشابه در سایر پروژه های ساختمانی آغار گردد.

مقایسه روش تاپ دان و سایر روش های پایدارسازی گود

در روش های گودبرداری و پایدارسازی دیواره ها همچون میخ کوبی (نیلینگ)، مهارگذاری (انکراژ)، مهار متقابل (استرات)، سازه نگهبان خرپایی و برداشت شیب دار یا پلکانی خاک (بِرم) می بایستی عملیات خاکبرداری و فرآیند پایدارسازی دیواره ها تا تراز شالوده (فونداسیون) انجام پذیرد. سپس شالوده سازه در کف گود اجرا شده و طبقات سازه ای ساخته شوند. بعد از رسیدن به تراز هر طبقه، بخش هایی از سازه نگهبان که با سازه اصلی تداخل دارند، حذف شده و سازه اصلی اجرا می شود. بنابراین می توان گفت که تمامی روش های گودبرداری شیب دار، مهار متقابل (استرات)، سازه نگهبان خرپایی، میخ کوبی (نیلینگ) و مهارگذاری (انکراژ) جز روش های ساخت پایین به بالا هستند.

در سوی دیگر و در مقابل این دسته از روش های پایدارسازی، روش گودبرداری و اجرای سازه به روش بالا به پایین (تاپ دان) قرار دارد. در این روش، بر خلاف روش های پیشین، ساخت بخش زیر زمینی سازه از بالا به پایین انجام می پذیرد. به همین دلیل، به این روش بالا – پایین (تاپ – دان) گفته می شود. در این روش، همزمان و همگام با پیشروی و ساخت طبقات زیر زمین سازه، امکان ساخت طبقات روسازه نیز فراهم می باشد. بنابراین استفاده از روش بالا – پایین (تاپ – دان) صرفه جویی زمانی و به تبع آن صرفه جویی اقتصادی قابل توجهی برای پروژه به ارمغان می آورد.

داشتن دو جبهه کاری کاملاً مستقل از هم سبب می گردد تا روند پیشرفت عملیات اجرایی پروژه تأثیر کمتری از اثراتی همچون کمبود مصالح در بازار، اعتصابات صنوف، نوسانات قیمت مصالح پای کار، خرابی ماشین آلات، رخدادهای مرتبط با فصول سال و سردی و گرمی هوا بگیرد. افزون بر این، استفاده از روش پایدارسازی بالا – پایین (تاپ – دان) سبب می گردد تا فعالیت های غیر سازه ای همچون سفت کاری، نازک کاری، نصب تأسیسات مکانیکی و الکتریکی و … زودتر از زمان مشابه در سایر پروژه های ساختمانی آغار گردد.

جدیدترین ویدیوها

پروژه ظفر – دلیری

رمپ و جمع آوری رمپ در گودبرداری عمیق – رگلاژ کف گود

پروژه فونیکس – پایدارسازی گود به روش مهار متقابل (استرات) و نیلینگ

پشت صحنه ساخت تیزر گودبرداری و پایدارسازی گود عمیق – ایستاسازه