ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - مقایسه روش پیش بارگذاری با آب و خاک جهت بستر سازی مخازن سطحی در نواحی ساحلی از دیدگاه زمان اجرای پروژه (مورد مطالعاتی مخازن بندر صادراتی ماهشهر)

تأسیسات نفتی مانند مخازن ذخیره فرآورده های نفتی به علت طولانی بودن عمر بهره برداری، حساسیت زیادی به تغییرشکل های ناشی از نشست های تحکیمی دارند. در مناطق ساحلی کشور، به دلیل عدم امکان ساخت پی های عمیق و وجود خاک سست و ریزدانه، اصلاح و بهسازی خاک جهت کاهش نشست و افزایش ظرفیت باربری، امری اجتناب ناپذیر می باشد.

یکی از روش های مناسب جهت بهسازی چنین خاک هایی، روش پیش بارگذاری می باشد.

روش پیش بارگذاری با خاک از آب مرسوم تر است. در تحقیقی با عنوان “مقایسه روش پیش بارگذاری با آب و خاک جهت بستر سازی مخازن سطحی در نواحی ساحلی از دیدگاه زمان اجرای پروژه (مورد مطالعاتی مخازن بندر صادراتی ماهشهر)”  به بررسی روش پیش بارگذاری با آب جهت ساخت مخازن جدید پرداخته شده است.

در گذشته بارگذاری با خاک انجام می شده است که زمان و هزینه بیشتری نسبت به بارگذاری با آب داشته است.

نتایج این پژوهش، بیانگر برتری قابل توجه بارگذاری با آب از لحاظ زمان نسبت به بارگذاری با خاک می باشد. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد در صورتی که موانع طبیعی مربوط به ساختار خاک پی و شرایط اقلیمی محدود کننده نباشند، روش پیش بارگذاری با آب شیوه مناسبی برای اجرای پروژه می باشد.

 

برتری روش بارگذاری با آب نسبت به خاک

برتری روش بارگذاری با آب نسبت به خاک

 

کلیدواژه‌ها:

پیش بارگذاری با آب، پیش بارگذاری با خاک، پیش بارگذاری در بهسازی خاک ، تحکیم، مخازن ذخیره، زمان اجرا، هزینه اجرا ، پیش بارگذاری

 

مقالات مرتبط:

پیش بارگذاری چیست؟ (fill surcharge preloading method)

تحکیم بستر مخازن نفتی پالایشگاه آبادان به روش پیش بارگذاری

بررسی روش پیش بارگذاری در بهسازی خاک های نرم

تخمین پارامترهای طراحی ژیوتکنیکی خاک بهسازی شده به روش پیش بارگذاری بااستفاده از نتایج ابزارگذاری و روش عددی- مطالعه موردی

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW چیست ؟ (Multichannel Analysis of Surface Waves)

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW یکی از [...]


بیشتر بخوانید

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید