ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - بررسی اثر استفاده از میکروپایل بر روی ظرفیت باربری پی و کنترل نشست خاک

وظیفه اصلی سازه ها انتقال بارها از نقاط بالای زمین به خاک زیر سازه می باشد. آخرین نقطه اتصال سازه به خاک، شالوده و پی سازه می باشد. در مواقعی که خاک زیر پی (فونداسیون)، خاک مسئله دار (خاکهای سست با قابلیت باربری کم، خاکهای دستی، خاکهای با نشست زیاد یا روانگرا و …) باشد، نیاز به تقویت این خاک وجود دارد. یکی از روش های معمول بهسازی خاک ها استفاده از ریزشمع به جای شمع می باشد.

میکروپایل ها برای:

  • افزایش ظرفیت باربری،
  • کاهش مقادیر نشست

و … به کار می روند.

در مقاله ای با عنوان “بررسی اثر استفاده از میکروپایل بر روی ظرفیت باربری پی و کنترل نشست خاک” به بررسی اثر میکروپایلها بر ظرفیت باربری پی ها و نشست خاک در زمین های مختلف پرداخته شده است. نتایج، نشان از افزایش ظرفیت باربری پی و کاهش نشست خاک دارد.

 

کلیدواژه ها:

شالوده و پی سازه، ظرفیت باربری، رفتار میکروپایلها، کنترل نشست خاک ، میکروپایل بر روی ظرفیت باربری پی ، ریزشمع.

 

مقالات مرتبط:

ریزشمع یا میکروپایل چیست؟ (Micropile & Underpinning)

بررسی رفتار لرزه ای میکروپایلها در بهسازی خاک

بررسی رفتار میکروپایلها در خاکهای دانه ای با استفاده از مدل سازی فیزیکی آزمایشگاهی

بررسی رفتار استاتیکی میکروپایل ها در مجاورت آب

بررسی عملکرد سیستم میکروپایل در خاکهای با پتانسیل تورم

بررسی اثر تداخل تنش در سازه های مجاور میان مرتبه با در نظر گرفتن اجرای میکروپایل

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW چیست ؟ (Multichannel Analysis of Surface Waves)

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW یکی از [...]


بیشتر بخوانید

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید