ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - نقش مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک در طراحی تونل دسترسی مطالعه موردی: تونل انتقال آب سد کانی سیب

مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی یکی از مهمترین کارهای ابتدایی جهت طراحی و ساخت تونل می باشد. زیرا سنگ یا خاکی که تونل در میان آن ساخته می شود حکم مصالح ساختمانی برای تونل دارد.

 

مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی

مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی

 

 • در صورت انجام مطالعات کافی و به کارگیری نتایج بدست آمده در طراحی، تونل سازی حتی در شرایط سخت زمین شناسی می تواند با موفقیت به انجام برسد.
 • در حالیکه مسائل پیش بینی نشده می تواند به تأخیرهای پر هزینه و تجدید طراحی منجر گردد.

 

جهت برآورد شرایط ژئومکانیکی و وضعیت پایداری زمین در حین حفر و زمان بهره برداری تونل دسترسی نیاز به موارد زیر می باشد:

 • مطالعات زمین شناسی مهندسی به منظور تعیین خصوصیات مهندسی واحدهای سنگی و خاکی مختلف.
 • ارزیابی پارامترهای مؤثر در پایداری تونل و پیش بینی مخاطرات احتمالی.

در مقاله ای با عنوان “نقش مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک در طراحی تونل دسترسی مطالعه موردی: تونل انتقال آب سد کانی سیب” جهت برآورد:

 • خصوصیات مقاومتی خاک
 • طبقه بندی مهندسی خاک
 • برآورد پارامترهای مقاومتی توده های سنگی

مطالعات ذیل دنبال گردیده است:

 • بازدیدها و برداشت های صحرایی
 • بررسی و تحلیل اطلاعات گمانه های حفاری
 • بررسی نتایج آزمایش ها
 • بررسی داده های آزمایش های نفوذ پذیری
 • فشار آب صورت گرفته در گمانه ها

 

بررسی نتایج آزمایش های مهندسی خاک

بررسی نتایج آزمایش های مهندسی خاک

 

 

کلیدواژه‌ها:

ژئوتکنیک، تونل سازی، گمانه، نفوذ پذیری، ژئومکانیکی، مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک در طراحی تونل ، زمین شناسی مهندسی ، مصالح ساختمانی ، مصالح ساختمانی

 

 

 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

انواع موج شکن و طراحی آن ها (Types of Breakwater)

موج شکن ها سازه هایی هستند که جهت ایجاد آرامش [...]


بیشتر بخوانید

تحلیل و طراحی پی ماشین آلات (Machine Foundation)

پی ماشین آلات عموما علاوه بر بارهای استاتیکی ناشی از [...]


بیشتر بخوانید

سد باطله چیست؟ انواع سدهای باطله و کاربرد آن ها (tailing dams)

شرکت های معدنی مختلف به دنبال افزایش منافع اقتصادی خود [...]


بیشتر بخوانید

آزمایش هم ارز ماسه یا ارزش ماسه ای (SE) (sand equivalent test)

نسبت ماسه به ریزدانه ها (سیلت و رس) در خاک [...]


بیشتر بخوانید