ایستاسازه
En Ar

خانه - ویدئو - پروژه ساید پارک – گودبرداری عمیق ، پایدارسازی گود به روش نیلینگ

پروژه سعادت آباد – ساید پارک دارای حداکثر عمق گودبرداری برابر با 17 متر و سطح کل دیواره های پایدار شده برابر با  4800 متر مربع بوده است. از فعالیت های مهم و تحسین برانگیز صورت گرفته در این پروژه مربوط به طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی و زهکشی دیواره های گود با محوریت حفظ درختان، گیاهان و فضای سبز در اطراف زمین پروژه بوده است. آبیاری مستمر و پیوسته این درختان همواره از چالش های اجرایی کارگاه در طی عملیات پایدارسازی دیواره های گود بوده است. از سویی دیگر، تأسیسات و شریان های بسیار مهم شهری همچون دکل بلند انتقال برق فشار قوی (با تناژ بالا) و ایستگاه پمپاژ گاز شهری (پست گاز) در مجاورت دیواره شرقی گود قرار داشت که با تعامل، هم اندیشی و همکاری شایسته همکاران دفتر طراحی و همکاران اجرایی به طور کامل از این تأسیسات محافظت گردید. این هدف با طراحی و اجرای روش پایدارسازی متفاوت برای بخش هایی از پروژه که تحت تأثیر حضور این سازه ها بودند و پایش (مانیتورینگ) و کنترل مداوم و پیوسته تغییرمکان دیواره های مذکور از طریق نقاط نشانه نقشه برداری محقق گردید.

پروژه ساید پارک – گودبرداری عمیق ، پایدارسازی گود به روش نیلینگ

پروژه سعادت آباد – ساید پارک دارای حداکثر عمق گودبرداری برابر با 17 متر و سطح کل دیواره های پایدار شده برابر با  4800 متر مربع بوده است. از فعالیت های مهم و تحسین برانگیز صورت گرفته در این پروژه مربوط به طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی و زهکشی دیواره های گود با محوریت حفظ درختان، گیاهان و فضای سبز در اطراف زمین پروژه بوده است. آبیاری مستمر و پیوسته این درختان همواره از چالش های اجرایی کارگاه در طی عملیات پایدارسازی دیواره های گود بوده است. از سویی دیگر، تأسیسات و شریان های بسیار مهم شهری همچون دکل بلند انتقال برق فشار قوی (با تناژ بالا) و ایستگاه پمپاژ گاز شهری (پست گاز) در مجاورت دیواره شرقی گود قرار داشت که با تعامل، هم اندیشی و همکاری شایسته همکاران دفتر طراحی و همکاران اجرایی به طور کامل از این تأسیسات محافظت گردید. این هدف با طراحی و اجرای روش پایدارسازی متفاوت برای بخش هایی از پروژه که تحت تأثیر حضور این سازه ها بودند و پایش (مانیتورینگ) و کنترل مداوم و پیوسته تغییرمکان دیواره های مذکور از طریق نقاط نشانه نقشه برداری محقق گردید.

جدیدترین ویدیوها

پشت صحنه ساخت تیزر گودبرداری و پایدارسازی گود عمیق – ایستاسازه

پروژه یوسف آباد – ساخت سولجر و نصب سازه دیوار برلنی

ایستا سازه : تجربه،تخصص،امنيت در پایدارسازی گود

ایستاسازه : مشاور و مجری پایدارسازی گودهای عمیق و بهسازی خاک