ایستاسازه
En Ar

خانه - پروژه ها - پروژه ابنیه و ساختمان - پارک و مرکز توان بخشی معلولین

محل پروژه: آمل-میدان سنگر

مساحت زمین: متر750

سطح بنا: 520متر دوبلکس

سازه: بتنی

نما: سنگ و سیمان

پارک و مرکز توان بخشی معلولین

محل پروژه: آمل-میدان سنگر

مساحت زمین: متر750

سطح بنا: 520متر دوبلکس

سازه: بتنی

نما: سنگ و سیمان

سایر پروژه ها

پروژه مسکونی زعفرانیه – شارستان (مطالعات ژئوتکنیک)

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی جمشیدیه – سی و دوم (کوهسار)

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس

اطلاعات بیشتر